POLECAMY

Słownik

Aborcja

Aborcja jest zamierzonym i przedwczesnym zakończeniem ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej.