Pierwszy rok życia - okres melodii

W logopedii funkcjonują określenia na każdy z etapów rozwoju mowy w pierwszych latach życia dziecka. Rok pierwszy jest nazywany okresem melodii.

Pierwszy rok życia - okres melodii

Możliwości nauki u małych dzieci związane są bezpośrednio z rozwojem komórek mózgowych. Przyjęło się uważać, że maksimum możliwości rozwoju posiada dziecko w przedziale wiekowym 6-10 lat, ale fakt jest taki, że od momentu poczęcia zachodzą w jego organizmie zmiany, które kształtują przyszłe funkcjonowanie. Do osiemnastego miesiąca życia nie przyrasta u niemowlęcia ilość komórek mózgowych, ale zachodzą istotnie zmiany w kształtowaniu wrażeń zmysłowych.

Świat dźwięków

Już w pierwszych minutach swojego życia noworodek wydaje z siebie krzyk – dźwięk, który jest świadectwem uczestnictwa w społecznym świecie dźwięków. Stanowi oznakę życia, ale i porozumiewania się z otoczeniem, choć jest reakcją bezwarunkową. Tak zachowuje się organizm, gdy do płuc dopłynie po raz pierwszy powietrze, a także pod wpływem szoku. Krzyk dziecka we wczesnym okresie jego życia stanowi pewnego rodzaju ćwiczenie oddechowe, przyczyniające się do przyszłego rozwoju mowy.

To video daje do myślenia. Zobacz, dlaczego powinnaś pozbyć się uprzedzeń i przestać hejtować innych...

Pierwszy rok życia wiąże się z rozwojem zmysłów słuchu, wzroku, dotyku i smaku.

Niemowlę oswaja się z melodią mowy ludzkiej i stopniowo zaczyna reagować na modulację głosu. Potrafi posługiwać się tonami o różnej wysokości. Jest to pierwszy okres rozwoju mowy i wyróżniamy w nim dwa istotne podokresy: okres głużenia i okres gaworzenia.

Zobacz też: Jak rozmawiać z niemowlakiem?

Głużenie i gaworzenie

Głużenie pojawia się w trzecim miesiącu życia. Jest to wydawanie bezwarunkowych, przypadkowych dźwięków przez dziecko oraz objaw zdrowego, prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego i artykulacyjnego.

Zobacz też: Jak pomóc dziecku rozstać się z nianią?

Gaworzenie pojawia się zazwyczaj około 6-7 miesiąca, gdy dziecko zaczyna świadomie przedłużać wydawane dźwięki, na wzór tych zasłyszanych z otoczenia. W tym okresie wzrasta liczba (dość przypadkowych) dźwięków, jakie dziecko jest zdolne wytworzyć. Z tej świadomości czerpie również satysfakcję i radość. Bawi się językiem, którego jeszcze nie pojmuje. Dopiero pod koniec pierwszego roku życia zaczyna rozumieć mowę i czynić świadome wysiłki w celu uczestnictwa w języku – reaguje na polecenia, używa prostych wyrazów.

Pamiętajmy, że tempo rozwoju każdego dziecka jest inne i opisywane procesy mogą zachodzić z paromiesięcznym opóźnieniem. Jest to zupełnie naturalne. Proces gaworzenia jest również zależny od warunków, w jakich rozwija się dziecko.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)