Siła szczegółów

Ważną umiejętnością potrzebną do efektywnego czytania drukowanych tekstów jest dostrzeganie istotnych szczegółów. Dlaczego to takie istotne?

Siła szczegółów

Ważność szczegółów wynika z ich roli. Rolą istotnych szczegółów jest uzasadnienie, rozwinięcie, zilustrowanie, itp. konkretnej myśli przewodniej. Innymi słowy: szczegóły mają za zadnie pogłębić Twoją znajomość pewnej ogólnej informacji, którą jest ogólny sens danego fragmentu tekstu.

Każdy tekst posiada całą masę szczegółów. Niektóre nic nowego nie wnoszą do tematu i pełnią jedynie rolę wypełniaczy miejsca, podczas, gdy inne rozwijają myśl przewodnią i to właśnie na nich należy się skoncentrować.

Były uparte, zdeterminowane i... lepsze od mężczyzn. Kobiety, które zawojowały świat nauki

Zważywszy na rolę, którą pełnią szczegóły, można łatwo się domyślić, iż mogą (ale wcale nie koniecznie muszą) one przybierać formę:

 • przykładu;
 • dowodu;
 • mapy;
 • wyjaśnienia;
 • ilustracji, fotografii;
 • itp.

Jak, więc łatwo zauważyć mnogość form tych szczegółów jest znaczna, co może wpływać ujemnie na naszą zdolność do ich rozpoznawania w tekście. Istotnym jest także fakt, iż w większości przypadków, to od indywidualnej oceny czytającego zależy, czy dany szczegół zostanie zaklasyfikowany jako ważny lub też totalnie nie ważny.

W tym celu warto stosować swoistą metodę ich oceny w oparciu o cel użytkowy, jakim jest wyjaśnienie myśli przewodniej. Jeśli dany szczegół niczego nie wyjaśnia, niczego nowego nie wnosi do tematu, to nie jest wart Twojej uwagi. Z kolei, jeśli dzięki niemu masz poczucie, że wreszcie zrozumiałeś, co autor danego tekstu ma na myśli w danym punkcie, to masz właśnie do czynienia z ważnym szczegółem, który może być także wart dokładnego zapamiętania.

Co zrobić w przypadku, kiedy w ogóle nie potrafisz znaleźć szczegółu wyjaśniającego sens danego fragmentu tekstu? Sformułuj własne wyjaśnienie danej myśli przewodniej. Jaką da Ci to korzyść? Takie stworzone przez samego siebie szczegóły będą o wiele bardziej zrozumiale i łatwiejsze do zapamiętania dla Ciebie, niż sformułowane przez kogoś innego.

Wyszukiwanie najważniejszych szczegółów

Może w tym celu pomóc sam autor czytanego tekstu. W jaki sposób? Auto może zostawić w swoim tekście coś na kształt wskazówek, które jednoznacznie wskazują na ważność pewnego fragmentu tekstu. Jakie mogą to być wskazówki? Ilekroć w tekście natkniesz się na fragmenty wyróżniające się od zwykłego tekstu, zwróć na nie szczególną uwagę. Przede wszystkim chodzi tutaj o:

 • wszelkiego rodzaju tytuły;
 • tekst pogrubiony, pisany kolorową czcionką, pisany wielkimi literami, kursywą;
 • tekst w ramce;
 • tekst oddzielony od normalnego tekstu (np. dużym odstępem, linią, itp.);

Istnieje także inna kategoria wskazówek w postaci określonych słów i sformułowań. I ponownie, ilekroć trafisz na jedno z poniższych wyrażeń, zwróć uwagę na występujący po nim tekst:

 • „Na przykład”;
 • „Doszliśmy do wniosku”;
 • „Z drugiej strony”
 • „Innymi słowy”
 • „A więc”
 • „W rezultacie”
 • „Efektem tego jest”
 • „W ten sposób uzyskujemy”

Jak dość łatwo zauważyć, wszystkie te wyrażenia zapowiadają pewną informację (to może być większa liczba szczegółów, podanie przykładów, omówienie danego zagadnienie, itp.), która wynika z poprzedzającego dane wyrażenie wywodu. Wymienione powyżej wyrażenia, to tylko mała część możliwych. Myślę, że – mniej więcej – wiesz teraz, na co zwracać uwagę w tekście.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)