Jak starać się o stypendium dla ucznia?

O stypendium może starać się każdy - zobacz, jakie stypendia są oferowane i jakie warunki należy spełnić, aby się o nie ubiegać!

Jak starać się o stypendium dla ucznia? fot. Fotolia

Stypendium socjalne

O stypendium socjalne może ubiegać się uczeń, którego dochód rodzinny nie przekroczył 315 złotych na osobę w miesiącu poprzedzającym czas składania wniosku. Miesięczna wysokość stypendium może wynosić od 72, 80 złotych do 182 złotych. Stypendium powinno zostać udzielone w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym - np. pokrycia kosztów zakupu podręczników lub w formie pokrycia kosztów udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych.

Pracownik administracyjny może sprawdzić prawdziwość zaświadczeń o zarobkach rodziców lub oświadczeń o uzyskanej pomocy z innych źródeł.

Były uparte, zdeterminowane i... lepsze od mężczyzn. Kobiety, które zawojowały świat nauki

Szczegółowe zasady przyznania stypendium ustala rada gminy.

Stypendium dla najlepszych uczniów

Najzdolniejsi lub najbardziej pilni uczniowie mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce. Aby je uzyskać należy mieć wysoką średnią i zachowanie co najmniej dobre w semestrze poprzedzającym okres, na który otrzymuje się stypendium.

Uczeń powinien złożyć wniosek o przyznanie stypendium do komisji stypendialnej, która następnie powinna opatrzyć wniosek własną opinią i przekazać dyrektorowi szkoły. Stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest raz w semestrze, a jego wysokość ustala indywidualnie dyrektor.

Ważne, że uczeń może ubiegać się o stypendium po zakończeniu pierwszego roku nauki w danej szkole (np. gimnazjum, liceum)

Stypendium ministra edukacji

O stypendium przyznawane przez ministra edukacji mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  • są laureatami międzynarodowej olimpiady
  • są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim
  • są laureatami konkursu na pracę naukową zorganizowanego przez instytucję naukową
  • uzyskują najwyższe wyniki w nauce w szkole ponadgimnazjalnej
  • uzyskują wyniki sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym

Stypendium jest jednorazową gratyfikacją finansową i wynosi 3 tysiące złotych.

Zobacz też: Jak się efektywnie uczyć?

Stypendium premiera

Stypendium premiera mogą uzyskać uczniowie, którzy:

  • uczęszczają do szkoły, która uprawnia do podejścia do matury
  • uzyskali najwyższą średnią w szkole lub są szczególnie uzdolnieni w jednej z dziedzin (reszta ocen musi być co najmniej dobra)

Niestety stypendium ministra edukacji może uzyskać tylko jeden uczeń z danej szkoły i wynosi ono 258 złotych miesięcznie (wypłacane jest od września do czerwca).

Zobacz też: Jak rozplanować naukę w ciągu dnia

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)