Informacja o gotowości szkolnej dziecka

Obowiązująca od końca 2008r. podstawa programowa zwraca w szczególny sposób uwagę nauczycieli i rodziców na kwestię gotowości szkolnej dziecka. Czym zatem jest gotowość szkolna dziecka?

Czym jest gotowość szkolna dziecka?

Otóż najprościej rzecz ujmując jest to osiągnięcie przez dziecko takiego etapu rozwojowego, który pozwoli mu spełnić oczekiwania i wymagania szkolne.

Zatem dziecko potrafi na odpowiednio długi czas skupić uwagę, potrafi przezwyciężać porażki, umie samodzielnie pracować i współdziałać w grupie.

Jak pomagać dziecku w nauce?

Prawidłowo rozpoznaje kształty i wysłuchuje dźwięki, potrafi wzrokiem kontrolować ruchy ręki.

Tym i wielu innym umiejętnościom mieli przyglądać się nauczyciele i wychowawcy pracujący z przedszkolakami w rożnych formach wychowania przedszkolnego, by móc określić, które dzieci są gotowe do podjęcia nauki w szkole, a które będą miały z tym problem.

Zadania nauczycieli i wychowawców miały obejmować nie tylko diagnozę dziecka, ale również udzielanie rodzicom informacji co należy zrobić, by dziecko lepiej przygotować do nauki szkolnej.

Co mówi rozporządzenie MEN?

Rozporządzenie MEN z dnia 28. 05. 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych mówi o konieczności prowadzenia przez wychowawców przedszkolnych (w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych tworzonych przy szkołach, zespołach i punktach przedszkolnych) dokumentacji z obserwacji postępów dziecka pod kątem jego dojrzałości szkolnej.

Na podstawie tej dokumentacji sporządza się informację na temat dziecka, którą rodzice powinni otrzymać do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko będzie mogło rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub będzie objęte obowiązkiem szkolnym. W roku szkolnym 2009/2010 taką informację rodzice powinni otrzymać do dnia 15 czerwca 2010r. ( §28 rozporządzenia).

Polecamy: Ocena gotowości szkolnej

Co zawiera informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej?

Znajdują się w niej przede wszystkim dane dziecka: imię, nazwisko, rok szkolny i forma wychowania przedszkolnego.

Informacja określa mocne i słabe strony dziecka w następujących obszarach podstawy programowej wychowanie przedszkolnego: umiejętności społeczne i odporność emocjonalna, umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania, sprawność motoryczna i koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Każdy z tych punktów jest dodatkowo opisany wskazówkami dla rodziców i działaniami podjętymi przez wychowawcę w celu lepszego przygotowania dziecka do nauki w szkole podstawowej. 

Czytaj także: Obniżenie wieku obowiązku szkolnego

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)