Czy wiesz jakie prawa ma uczeń?

Oprócz obowiązków, uczeń polskiej szkoły ma także swoje prawa. Oto najważniejsze z nich:

Prawo do zapoznania się z treścią i celami programu nauczania.

Prawo do jawnych i umotywowanych ocen z postępów w nauce i zachowaniu.

Prawo do organizowania życia szkoły (np. organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, ale zawsze za zgodą dyrektora szkoły).

Prawo do rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

Prawo do swobodnego wyboru opiekuna samorządu szkolnego.

O cierpieniu rodziców, dotkniętych utratą dziecka. I o decyzji, która zaważyła na życiu wielu osób. Najbardziej emocjonalny film roku
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)