Czy wiesz jak napisać streszczenie lektury?

Cel Streszczenie to wyciśnięcie esencji z większej formy literackiej. Ma przedstawiać najważniejsze wątki fabularne utworu. Ma nam później służyć do powtórek i klasówek

Zasady pisania streszczenia

Już podczas lektury warto pamiętać o tym, aby zaznaczyć najważniejsze fragmenty tekstu. Potem przeprowadzamy selekcję najistotniejszych informacji i zostawiamy tylko te, które dotyczą fabuły dzieła literackiego.

Schab ze śliwką - Kasia gotuje z Polki.pl

Pracuj stronami – po każdej przeczytanej stronie sprawdź czy czegoś nie pominąłeś i czy dobrze zrozumiałeś czytany tekst. Sporządź streszczenie każdej strony. W ten sposób łatwiej będzie przeprowadzić wspomnianą selekcję i uniknąć pomyłek.

Należy zachować zwięzłość wypowiedzi. Unikaj dygresji, osobistych komentarzy i interpretacji.

Jeżeli w streszczanym utworze występuje zaburzona chronologia zdarzeń, wtedy przed przystąpieniem do streszczenia należy uporządkować treść utworu.

Ważna jest prosta i przejrzysta składnia. Zdania powinny być krótkie. Unikaj zdań złożonych i skomplikowanej składni.

Stosuj więcej rzeczowników i czasowników, niż przymiotników i przysłówków, ponieważ te ostatnie mają charakter wartościujący.

Nie używaj opisów, charakterystyki, cytatów, nie przytaczaj dialogów – streszczenie nie potrzebuje tego typu ozdobników. Tu liczą się tylko suche fakty.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/4 lata temu
Yyy... LoL?!?!?!
/4 lata temu
kijowo