Słabe i mocne strony dysleksji dorosłych

Dysleksja dorosłych, tak jak dzieci i młodzieży, wcale nie musi być tylko zagrożeniem, trudnościami, czy też problemami codziennego życia. Coraz więcej specjalistów mówi o "darze dysleksji", który niesie ze sobą obietnicę wybitnych dokonań i rozwoju osobowości.

Dobre jest uświadomienie sobie słabych stron dysleksji dorosłych, ale wszelkie działania każdego dyslektyka oraz wspomagających go osób winny być odnoszone do jej mocnych stron.

Słabe strony dysleksji dorosłych

  • Wciąż nie jest znana nawet przybliżona liczba dorosłych dyslektyków. Szacuje się, że jest ich w Polsce wiele.
  • Duża część osób dorosłych z dysleksją nie została nigdy zdiagnozowana. W czasach, kiedy byli dziećmi, o dysleksji nie mówiono.
  • Poradnie nie dysponują odpowiednimi narzędziami do udzielenia pomocy zgłaszającym się dziś dorosłym dyslektykom.
  • Naukowcy z kolei nie dysponują odpowiednimi narzędziami do badania wszelkich aspektów dysleksji dorosłych.
  • W polskiej świadomości dysleksja pozostaje przypadłością wyłącznie szkolną. Brak w Polce zorganizowanej, zinstytucjonalizowanej pomocy diagnostycznej i terapeutycznej dla dorosłych. Nie ma też możliwości przyłączenia się do nieformalnych grup wsparcia.

Czytaj też: Gdzie szukać pomocy?

Mocne strony dysleksji dorosłych (dar dysleksji)

Mówi się o trzech potencjałach:

  • Zdolności wzrokowo – przestrzenne, czyli całościowy, omijający porównywanie szczegółów sposób percepcji (odbioru) materiału obrazowego.
  • Twórczość.
  • Cechy osobowości, takie jak ambicja, czy wytrwałość.

Dowodem na ich istnienie jest długa lista słynnych pisarzy, poetów, naukowców, polityków, aktorów dyslektyków.

Polecamy: Talenty dyslektyków

  • Osoby z dysleksją, które osiągają sukcesy, traktują swoje trudności jako wyzwanie i opracowują własne sposoby rozwiązywania problemów (wyuczona kreatywność).

Ogólnoświatowe organizacje promujące utalentowane osoby z dysleksją, jak Davis Dyslexia Association International, czy Arts Dyslexia Trust, działają w myśl zasady, iż przekonanie osoby z dysleksją o możliwości osiągnięcia sukcesu i jej aktywna postawa, są tak samo ważne, a nawet ważniejsze, jak wszelkie działania terapeutyczne.

  

Opracowanie: pedagog Kinga Ignaszewska – Łaz

Źródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji 1(6) 2010

Jak rozwijać pasje dziecka?
SKOMENTUJ (0)
KOMENTARZE (0)