Jak dobrze być dyslektycznym studentem w Wielkiej Brytanii

Sytuacja dorosłych dyslektyków uczących się na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych różni się diametralnie. Nie dziwi więc fakt coraz częstszych wyjazdów polskich studentów z dysleksją na studia do Wielkiej Brytanii.

Jak dobrze być dyslektycznym studentem w Wielkiej Brytanii

Przywileje studentów dyslektycznych na brytyjskich uczelniach wyższych zależą od wieku, stopnia zaawansowania dysleksji oraz szczebla studiów:

  • dyslektycy dostają standardowo 25% więcej czasu na egzaminach,
  • studenci z obywatelstwem brytyjskim mogą ubiegać się o zasiłek w kwocie około 1500GBP rocznie,
  • dyslektycy są uprawnieni do pomocy specjalistów w ramach indywidualnych sesji terapeutycznych,
  • częstotliwość oraz czas sesji jest ustalana na podstawie opinii psychologów, pedagogów, nauczycieli, wykładowców oraz możliwości finansowych gmin (np. 3 razy w tygodniu po 2 godziny),
  • w zależności od zamożności gminy, dyslektycy otrzymują inną dodatkową pomoc: darmowe druki i ksera, książki, materiały wideo i audio,
  • gmina zapewnia też pomoc w wypełnianiu wszelkiego rodzaju pism urzędowych w ramach wizyt domowych,
  • z kolei pracodawcy zatrudniający dyslektyków mogą ubiegać się w gminie o dofinansowanie do miejsca pracy (na zakup mebli, komputera, pensje pracownika).

Więcej szczegółów na temat przywilejów studentów dyslektycznych można znaleźć na oficjalnych stronach wybranych brytyjskich uczelni wyższych.

Jak rozwijać pasje dziecka?

Polecamy: Słabe i mocne strony dysleksji dorosłych

  

Opracowanie: pedagog Kinga Ignaszewska – Łaz

Źródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji 1(6) 2010

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)