POLECAMY

Kim był święty Klemens?

Święty Klemens urodził się w 1751 roku w Czechach, w wielodzietnej rodzinie rzeźnika. Po śmierci ojca pracował jako piekarz, jednak zajęcie to nie dawało mu satysfakcji. Przez wiele lat poszukiwał swojej drogi życiowej. Sprawdź, czy ją znalazł!

/ rok temu
Kim był święty Klemens? fot. Fotolia

Krótka historia świętego Klemensa

Dzięki uporowi i ludzkiej pomocy święty Klemens ukończył studia uniwersyteckie w Wiedniu. Znalazł się w Rzymie, gdzie spotkał redemptorystów, do których wkrótce przystąpił. Po otrzymaniu święceń kapłańskich powrócił do Wiednia, a stąd został wysłany na Pomorze. Po drodze na jakiś czas zatrzymał się w Warszawie. Postój, który miał być tylko chwilowy, trwał 21 lat.

Klemens i jego dwaj towarzysze założyli szkołę rzemieślniczą i ochronkę dla sierot. Czasami sytuacja materialna zmuszała go do żebrania. Kiedyś zaszedł do szynku i poprosił grających w karty o datek. Jeden z graczy uderzył go w twarz, na co Klemens miał powiedzieć: To dla mnie, a co dla moich sierot? Karciarze zawstydzili się i w akcie skruchy oddali Klemensowi wszystkie pieniądze, jakie były w grze.

Fot. Fotolia

Klemens w swojej działalności charytatywnej nie ograniczał się tylko do udzielania potrzebującym pomocy materialnej. Uruchomił na przykład wydawnictwo i drukarnię, gdzie wiele osób znalazło pracę przy wydawaniu dzieł o tematyce religijnej. W roku 1808 wydano dekret o kasacji zakonu redemptorystów i Klemens ze swoimi współbraćmi został zmuszony do opuszczenia Polski. Udał się do Wiednia, gdzie prowadził ożywioną działalność duszpasterską, zwłaszcza wśród młodej inteligencji. Jego gorliwość w tej pracy budziła niechęć miejscowych władz. Klemens zmarł w 1820 roku.

Co oznacza imię Klemens?

Imię Klemens pochodzi od łacińskiego słowa clemens – łagodny, spokojny, cichy, pobłażliwy.

Czyim patronem jest święty Klemens?

Święty Klemens jest patronem Warszawy, kelnerów i piekarzy.

Dzień św. Klemensa – 15 marca.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)