Co wiemy o świętym Jacku?

Święty Jacek był Polakiem. Urodził się na Opolszczyźnie. Chcesz poznać jego całą historię? Przeczytaj życiorys tego świętego.

Co wiemy o świętym Jacku? fot. Fotolia

Krótka historia świętego Jacka

Urodził się w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie krótko przed 1200 rokiem. Pochodził ze szlachetnego rodu Odrowążów. Jednym z jego krewnych był biskup krakowski Iwo Odrowąż. Ustanowił on Jacka kanonikiem katedralnym, wysłał go również na studia do Paryża i Bolonii, gdzie Jacek pobierał nauki z zakresu teologii i prawa kanonicznego. Podczas jednej ze swoich podróży do Rzymu biskup Iwo zabrał ze sobą Jacka. Tam doszło do spotkania Jacka ze św. Dominikiem – założycielem zakonu dominikanów. Jacek po odbyciu rocznego nowicjatu został przyjęty do zakonu. Miał wówczas około 20 lat. W 1222 roku dominikanie przybyli do Krakowa i osiedlili się przy kościele Świętej Trójcy. Miejsce to stało się ośrodkiem, z którego dominikanie wyruszali na bliższe i dalsze wyprawy misyjne. Na czele jednej z grup, która wyruszyła na północ Polski, stał Jacek. Założył wtedy klasztor dominikanów w Gdańsku. Później przez wiele lat uczestniczył w misjach na Rusi i w Prusach.

Brat Jacek nie przyjmował żadnych godności zakonnych, zajmując się misyjną „pracą u podstaw”. Zmarł w 1257 roku, w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, którą przez całe życie otaczał szczególną czcią.

Sprawdź! Przegląd bielizny dla kobiet w ciąży i karmiących

Skąd pochodzi imię Jacek?

Imię Jacek pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego imienia Hiacynt.  

Komu patronuje św. Jacek?

Święty Jacek jest patronem dominikanów, Krakowa, Kijowa i Wrocławia. Chroni przed utonięciem i bezpłodnością, pomaga przy porodach.

Dzień św. Jacka – 17 sierpnia.

 

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)