Polki.pl

PRZYCHODNIA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZEGO - Olsztyn


 • PRZYCHODNIA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZEGO
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Olsztyn , ul. Warszawska 30   (10-082 Olsztyn)
  warmińsko-mazurskie (powiat M. Olsztyn)
 • tel.89 524 94 95
  email kancelaria.szpital@uwm.edu.pl
  www www.uwm.edu.pl/szpital/
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - PRZYCHODNIA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA...

 • 1

  Przychodnia

  Olsztyn , ul. Warszawska 30 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  telefon 89 524 94 95, email kancelaria.szpital@uwm.edu.pl, www www.uwm.edu.pl/szpital/
  • Poradnia Leczenia Padaczki Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 37; 89 524 53 95  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo neurologiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 92  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 21  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Inna - Medycyna rodzinna
   Inna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Inna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Diabetologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 29, 89 524 53 95  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo diabetologiczne
  • Poradnia Gastroenterologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 30  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Kardiologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 29  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Poradnia Medycyny Pracy Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 35  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna pracy
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Poradnia Dermatologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 36  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 31  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo neurologiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
  • Poradnia Reumatologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 38  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Rehabilitacyjna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 34  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 49  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo ginekologiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo ginekologiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo
   Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   Cytologia - Ginekologia onkologiczna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo ginekologiczne
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia Chirurgiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 51  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 45  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Fizjoterapia
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Okulistyczna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 46  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 44  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 48  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Poradnia Psychologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 48  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychologia kliniczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 95, 89 524 53 96  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortodoncja
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Periodontologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Stomatologia dziecięca
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Endokrynologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 30  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Neurochirurgiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 96, 89 524 53 95  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 27  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Pozostałe usługi pomocnicze - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Choroby zakaźne
   Szczepienia - Pediatria
  • Punkt Szczepień Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 20  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Choroby zakaźne
   Szczepienia - Pediatria
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Szczepienia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 33  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Psychologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Leczenia SM Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 31  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo neurologiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
  • Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 31  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo neurologiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
  • Poradnia Geriatryczna Olsztyn, ul. Warszawska 30     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Onkologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Nefrologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Pulmonologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Olsztyn, ul. Warszawska 30     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chorób Naczyń Olsztyn, ul. Warszawska 30     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Wenerologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30     
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Pediatryczna Olsztyn, ul. Warszawska 30     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Urologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Stomatologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Apteka Ogólnodostępna Olsztyn, ul. Warszawska 30     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Hepatologiczna Olsztyn, ul. Warszawska 30      Telefon: ----  
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Chorób Tropikalnych Olsztyn, ul. Warszawska 30     
   Poradnia chorób tropikalnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych Olsztyn, ul. Warszawska 30     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Olsztyn

Specjalizacje, resorty ZOZ Olsztyn


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie