Polki.pl

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAM GRYFICE - Gryfice


 • PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAM GRYFICE
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Gryfice , ul. Niechorska 27   (72-300 Gryfice)
  zachodniopomorskie (powiat Gryfice miasto)
 • tel.91/384-20-61
  email szpital@miedicam.pl
  www www.medicam.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAM...

 • 1

  Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

  Gryfice , ul. ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  telefon 91/384-20-61, email szpital@miedicam.pl, www www.medicam.pl
  • Poradnia Alergologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Anestezjologiczna - Przedoperacyjna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Oparzeń Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia leczenia oparzeń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Dermatologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Diabetologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Logopedyczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Nefrologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Neonatologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Okulistyczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Patologii Ciąży Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Pulmonologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Preluksacyjna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Psychologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Promocji Zdrowia Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Reumatologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjno - Konsultacyjna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Urologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Wad Postawy Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Szkoła Rodzenia Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Szkoła rodzenia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Endoskopowa Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia endoskopii
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Geriatryczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Chorób Naczyń Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Toksykologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia toksykologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Onkologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Ginekologiczno-Położcznicza Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopoedycznej dla Dzieci Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Jaskry Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Poradnia Leczenia Zeza Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Poradnia Psychoterapii Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia laktacyjna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia laktacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia bronchoskopii Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Pracownia EKG i prób wysiłkowych Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Poradnia domowego leczenia tlenem Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Pracownia pulmonologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
 • 2

  Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Gryfice , ul. ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  telefon 91/384-20-61, email szpital@miedicam.pl, www www.medicam.pl
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet połoznej podstawowej opieki zdrowotnej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy z EKG Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 3

  Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Gryfice , ul. ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  telefon 91/384-20-61, email szpital@miedicam.pl, www www.medicam.pl
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammograficzna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia mammografii
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Naczyniowa Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Pracownia USG Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ECPV Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownoa Ogólnodiagnostyczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 4

  Dział Rehabilitacji

  Gryfice , ul. ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  telefon 91/384-20-61, email szpital@miedicam.pl, www www.medicam.pl
  • Dział Rehabilitacji Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Hydroterapii Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Parafinoterapii Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • 5

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Gryfice , ul. ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  telefon 91/384-20-61, email szpital@miedicam.pl, www www.medicam.pl
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Koaguologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Hematologia
  • Pracownia Immunochemiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
  • Pracownia Serologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analityki Ogólnej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • 6

  Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

  Gryfice , ul. ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  telefon 91/384-20-61, email szpital@miedicam.pl, www www.medicam.pl
  • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Bakteriologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Mykologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Parazytologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Pożywek Bakteryjnych Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Zakażeń Szpitalnych Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Epidemiologia
 • 7

  Zakład Anatomii Patologicznej

  Gryfice , ul. ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  telefon 91/384-20-61, email szpital@miedicam.pl, www www.medicam.pl
  • Zakład Anatomii Patologicznej Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Pracownia Cytologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Pracownia Histopatologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Pracownia Patomorfologiczna Gryfice, ul. ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia

Opieka zdrowotna Gryfice

Specjalizacje, resorty ZOZ Gryfice


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie