Polki.pl

Przychodnia Specjalistyczna "MED-SKARPA" - Kraków


 • Przychodnia Specjalistyczna "MED-SKARPA"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Kraków , ul. os. Na Skarpie 6   (31-909 Kraków)
  małopolskie (powiat Kraków-Nowa Huta)
 • tel.12 64 22 519
  email meds@wp.pl
Oceny (1)
1.00
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia Specjalistyczna "MED-SKARPA"

 • 1

  Przychodnia Specjalistyczna "MED-SKARPA"

  Kraków , ul. os. Na Skarpie 6 (małopolskie / powiat Kraków-Nowa Huta)
  telefon 12 64 22 519, email meds@wp.pl,
  • Poradnia Dermatologiczna Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 830  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Dziecięcej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dziecięcej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Psychiatryczna Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Rehabilitacja-Baza Zabiegowa (Pracownia Fizjoterapii) Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Rentgenowska Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Wad Postawy Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Preluksacyjna Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Osteoporozy Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna Dziecięca Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 68 55 809  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Rehabilitacja - Baza Zabiegowa dla Dzieci (Pracownia Fizjoterapii) Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 68 55 809  
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chorób Naczyń Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Pracownia USG Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Densytometryczna Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Pracownia densytometryczna
   Inne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Inne - Reumatologia
  • Poradnia Okulistyki Dziecięcej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 42 377  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Zeza Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 42 377  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Dermatologicznej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Neurologicznej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Reumatologicznej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 830  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Chirurgii Ogólnej dla Dzieci Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Urologicznej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Urazowo-Ortopedycznej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Okulistycznej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Urazowo-Ortopedycznej Dziecięcej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 41 900; 12 64 41 930  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Okulistycznej Dziecięcej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: 12 64 42 377  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Rehabilitacyjna Dziecięca Kraków, ul. os. Na Skarpie 6     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Zeza Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: ----  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Okulistyka
  • Rehabilitacja-Baza Zabiegowa dla Dzieci (Pracownia Fizjoterapii) Kraków, ul. os. Na Skarpie 6     
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Analityczna Kraków, ul. os. Na Skarpie 6     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Okulistyki Dziecięcej Kraków, ul. os. Na Skarpie 6      Telefon: ----  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Kraków

Specjalizacje, resorty ZOZ Kraków


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl