Polki.pl

Przychodnia PULSANTIS STANDARD - Wrocław


 • Przychodnia PULSANTIS STANDARD
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Wrocław , ul. Ostrowskiego 3   (53-238 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Fabryczna)
 • tel.71 3391141
  email pulsantis@poczta.onet.pl
  www www.pulsantis.com.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia PULSANTIS STANDARD

 • 1

  Przychodnia PULSANTIS STANDARD

  Wrocław , ul. Ostrowskiego 3 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  telefon 71 339-11-40, email pulsantis@poczta.onet.pl, www www.pulsantis.com.pl
  • Poradnia Lekarza POZ Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Poradnia alergologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia fizjoterapii Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia neurologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Punkt szczepień Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Pediatria
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Dział fizykoterapii Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział kinezyterapii Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział hydroterapii Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział krioterapii Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział masażu leczniczego Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział balneoterapii Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia kardiologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia wenerologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia stwardnienia rozsianego Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia stwardnienia rozsianego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia leczenia nerwic Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia audiometryczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
  • Pracownia spirometryczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
  • Pracownia gastrofiberoskopii Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia gatrologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia gastrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia pulmonologiczna Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
  • Poradnia leczenia jaskry Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia EEG Wrocław, ul. Ostrowskiego 3     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie