Polki.pl

Przychodnia Portowa - Szczecin


 • Przychodnia Portowa
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Szczecin , ul. Energetyków 2   (70-656 Szczecin)
  zachodniopomorskie (powiat M. Szczecin)
 • tel.91/441-21-02
  email sekretariat@przychodniaportowa.pl
  www www.przychodniaportowa.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia Portowa

 • 1

  Przychodnia Portowa

  Szczecin , ul. Energetyków 2 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  telefon 91/441-21-02, email sekretariat@przychodniaportowa.pl, www http://www.przychodniaportowa.pl/
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnych podstawowej opieki zdrowotnej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgiczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia internistyczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urologiczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pediatryczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia rehabilitacyjna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia neurologiczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia wenerologiczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia gastrologiczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia gastrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia stomatologiczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologii dziecięcej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia stomatologii zachowawczej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodonytyczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammograficzna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Pracownia mammografii
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia densytometryczna Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Pracownia densytometryczna
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG + USG serca Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopowa Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia EKG Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia EEG Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Pracownia Holtera Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Dział fizjoterapii Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział hydroterapii Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział krioterapii Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział balneoterapii Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Zespół transportu sanitarnego Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia stomatologiczna - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia stomatologii zachowawczej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia protetyki stomatologicznej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnych podstawowej opieki zdrowotnej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia stomatologii zachowawczej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia protetyki stomatologicznej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pilęgniarki podstawowej opieki zdrowotrnej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pilęgniarki podstawowej opieki zdrowotrnej - Filia Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarka środowiskowa w miejscu nauczania i wychowania Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Centrum Medycyny Podróży Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia medycyny pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni medycyny pracy Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Medycyna pracy - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy prz Poradni chirurgicznej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni połozniczo - ginekologicznej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni dermatologicznej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni urlogicznej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni okulistycznej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni otolaryngologicznej i audiologicznej Szczecin, ul. Energetyków 2      Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pielęgniarka środowiskowa w miejscu nauczania i wychowania w Szkole Podstawowej Nr 37 Szczecin, ul. Energetyków 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna

Opieka zdrowotna Szczecin

Specjalizacje, resorty ZOZ Szczecin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie