Polki.pl

Przychodnia Orłowo - Gdynia


 • Przychodnia Orłowo
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Gdynia , ul. Wrocławska 54   (81-553 Gdynia)
  pomorskie (powiat M. Gdynia)
 • tel.58 668-01-60
  email orlowo@list.pl
  www www.orlowo.com
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia Orłowo

 • 1

  Przychodnia Orłowo

  Gdynia , ul. Wrocławska 54 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  telefon 58 668-01-60, email orlowo@list.pl, www www.orlowo.com
  • Poradnia lekarza POZ Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 668-01-52  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 668-04-01  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia neurologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia okulistyczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 668-04-13  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 668-04-05  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 668-01-47  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 668-04-02  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG) Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-98  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia logopedyczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 668-06-02  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia pulmonologiczna dla dorosłych Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia hepatologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 668-04-01  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet medycyny szkolnej Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 624-84-62  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-69-05  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 622-23-43  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 624-81-36  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia stomatologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-69-05  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 624-84-62  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 555-26-75  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Gabinet medycyny szkolnej Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 624-84-33  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny pracy Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-98  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia diabetologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia USG Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrokardiografii Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia neurofizjologii Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Neurologia
  • Zespół transportu sanitarnego Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 668-01-60  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: 58 668-04-06  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia internistyczno-konsultacyjna Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dorosłych Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci i młodzieży Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pediatryczna Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia międzyrejonowa Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki innej Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób metabolicznych Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia geriatryczna Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: ----  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia hematologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia stomatologiczna Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia angiografii Gdynia, ul. Wrocławska 54     
   Pracownia angiografii
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia angiografii Gdynia, ul. Wrocławska 54      Telefon: ----  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Angiografia - Okulistyka
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Gdynia

Specjalizacje, resorty ZOZ Gdynia


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie