Polki.pl

Przychodnia na Hallera - Starogard Gdański


 • Przychodnia na Hallera
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Starogard Gdański , ul. gen. Józefa Hallera 21   (83-200 Starogard Gdański)
  pomorskie (powiat Starogard Gdański)
 • tel.58 775-44-99
  email sekretariat@spzoz-przychodnia.pl
  www www.spzoz-przychodnia.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia na Hallera

 • 1

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska

  Starogard Gdański , ul. ul. gen. Józefa Hallera 21 (pomorskie / powiat Starogard Gdański)
  telefon 58 775 44 99, email sekretariat@spzoz-przychodnia.pl,
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej o pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia dermatologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Hospicjum domowe Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Hospicjum domowe
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia endokrynologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia okulistyczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia okulistyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia reumatologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia reumatologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny sportowej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia pediatryczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia pediatryczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 255 98  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 255 98  
   Szkoła rodzenia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia grużlicy i chorób płuc Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 281 01  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia otorynolaryngologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775-44-99  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kardiologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia neurologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia chorób płuc Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 281 01  
   Poradnia chorób płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia urologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia urologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia leczenia bólu Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775-44-99  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia diabetologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia diabetologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
  • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775-44-99  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia proktologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia proktologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia logopedyczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia logopedyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775-44-99  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia medycyny paliatywnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia rehabilitacyjna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 281 01  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 281 01  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 255 98  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie w trybie hostelowym - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Poradnia pediatryczna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia onkologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Poradnia hematologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
   Oświata i promocja zdrowia - Hematologia
  • Pracownia USG Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań materiałów do badań Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Ambulatorium chirurgiczne Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Ambulatorium chirurgiczne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium okulistyczne Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Ambulatorium okulistyczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Okulistyka
  • Ambulatorium stomatologiczne Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Ambulatorium stomatologiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia promocji zdrowia Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny pracy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia medycyny pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia foniatryczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia foniatryczna
   Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chorób tarczycy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia leczenia nerwic Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
   Leczenie w domu pacjenta - Seksuologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Seksuologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia psychogeriatryczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia psychogeriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Poradnia geriatryczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   Oświata i promocja zdrowia - Geriatria
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia pediatryczna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Punkt pobrań materiałów do badań Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 775 44 99  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neonatologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 253 72  
   Poradnia neonatologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neonatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neonatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 253 72  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 253 72  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chorób metabolicznych Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 281 01  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Poradnia preluksacyjna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 253 72  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia audiologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 281 01  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 253 72  
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Urologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia leczenia zeza Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia leczenia zeza
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 253 72  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Diabetologia
   Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 253 72  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 281 01  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia patologii ciąży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 562 55 98  
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia antynikotynowa Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia antynikotynowa
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Poradnia hematologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   Oświata i promocja zdrowia - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nefrologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia nefrologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 56 253 72  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia wad postawy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia wad postawy
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia osteoporozy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia osteoporozy
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia stomatologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia endoskopii Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia leczenia mukowiscydozy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia leczenia mukowiscydozy
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Hospicjum domowe dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775-44-99  
   Hospicjum domowe dla dzieci
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół rehabilitacji domowej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół transportu sanitarnego Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dermatologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Poradnia endokrynologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia endokrynologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia proktologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia proktologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia okulistyczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia alergologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Pracownia USG Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 562 55 98  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 562 55 98  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia medycyny pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 562 55 98  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Zespół rehabilitacji domowej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapi Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego) Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia medycyny pracy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Poradnia medycyny pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Zespół rehabilitacji domowej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 562 55 98  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 83-200  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Poradnia endokrynologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie w trybie hostelowym - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia dermatologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 222 43  
   Poradnia dermatologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno -zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt szczepień Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 058 775-44-99  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Punkt Szczepień Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 58 243 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 562 55 98  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia urologiczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 562 55 98  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: 58 775 44 99  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: ----  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia wczesnego wspomagania rozwoju u dziecka wielorako niepełnosprawnego Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ftyzjatryczna Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Poradnia ftyzjatryczna
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownie inne Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt szczepień Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium kardiologiczne Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: ----  
   Ambulatorium kardiologiczne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Kardiologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Ambulatorium pediatryczne Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Poradnia alergii oddechowych Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Poradnia alergii oddechowych
   Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia okresu przekwitania Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Poradnia okresu przekwitania
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Gabinet zabiegowy
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Punkt szczepień
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób mięśni Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Poradnia chorób mięśni
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neuropatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neuropatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neuropatologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chemioterapii Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: ----  
   Poradnia chemioterapii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia leczenia jaskry Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: ----  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia ran Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia ran
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia leczenia mukowiscydozy Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Poradnia leczenia mukowiscydozy
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży Starogard Gdański, ul. ul. gen. Józefa Hallera 21     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Starogard Gdański

Specjalizacje, resorty ZOZ Starogard Gdański


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie