Polki.pl

PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE PIASECZNA - Piaseczno


 • PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE PIASECZNA
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Piaseczno , ul. Aleja Kalin 55   (05-500 Piaseczno)
  mazowieckie (powiat Piaseczno miasto)
 • tel.22 7501177
  email ZDROWIE.PIASECZNA@GMAIL.COM
  www WWW.ZDROWIEPIASECZNA.PL
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE PIASECZNA

 • 1

  PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE PIASECZNA

  Piaseczno , ul. ul. Aleja Kalin 55 (mazowieckie / powiat Piaseczno miasto)
  telefon 22 7501177, email ZDROWIE.PIASECZNA@GMAIL.COM, www WWW.ZDROWIEPIASECZNA.PL
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia chorób wewnętrznych Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób tarczycy Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia hematologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nowotworów krwi Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia nowotworów krwi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia wad serca Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia wad serca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny paliatywnej Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia dermatologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia onkologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia chorób płuc Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) fizykoterapii Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) kinezyterapii Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia chorób tropikalnych Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chorób tropikalnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia medycyny sportowej Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia pediatryczna (dzieci chore) Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia neonatologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Szkoła rodzenia Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Szkoła rodzenia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje, bez zabiegów) Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna ( konsultacje, bez zabiegów) Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej ( konsultacje, bez zabiegów) Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej ( konsultacje, bez zabiegów) Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii plastycznej ( konsultacje, bez zabiegów) Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia neurochirurgiczna ( konsultacje, bez zabiegów) Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia wad postawy Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna ( konsultacje, bez zabiegów) Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia psychicznego Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia psychologiczna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia żywieniowa Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia żywieniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Zespół rehabilitacji domowej Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Opieka domowa, rodzinna Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Opieka domowa, rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Mobilna pracownia badań diagnostycznych ( EKG, usg w domu pacjenta) Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Mobilna pracownia badań diagnostycznych
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład rehabilitacji leczniczej Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia badań słuchu Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Pracownia badań słuchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia akupresury i akupunktury ( sprzęt wyłącznie jednorazowy) Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Pracownia akupresury i akupunktury
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia ziołolecznictwa Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Pracownia ziołolecznictwa
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowia środowiskowe
  • Dział oświaty i promocji zdrowia Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku ( porady dietetyczne) Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowia środowiskowe
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Piaseczno, ul. ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Inne - Diagnostyka laboratoryjna

Opieka zdrowotna Piaseczno

Specjalizacje, resorty ZOZ Piaseczno


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie