Polki.pl

Przychodnia - Gorzów Wielkopolski


 • Przychodnia
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Gorzów Wielkopolski , ul. Dworcowa 13   (66-400 Gorzów Wielkopolski)
  lubuskie (powiat M. Gorzów Wielkopolski)
 • tel.95 7204641;7528361
  email sekretariat@zoz-olk.pl
  www zoz-olk
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia

 • 1

  Przychodnia

  Gorzów Wielkopolski , ul. Dworcowa 4 (lubuskie / powiat M. Gorzów Wielkopolski)
  telefon 95 7225323, email sekretariat@zoz-olk.pl, www zoz-olk
  • Poradnia dermatologiczna Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo -ortopedycznej Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia ortodontyczna Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej /RTG/ Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny sportowej Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia kardiologiczna Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia lekarza POZ Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia medycyny pracy Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia proktologiczna Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7204641  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7225323  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Punkt pobrań krwi Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7225323  
   Punkt pobrań krwi
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7225323  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7225323  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7225323  
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: 95 7225323  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia hematologiczna Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Gorzów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4      Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Gorzów Wielkopolski

Specjalizacje, resorty ZOZ Gorzów Wielkopolski


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie