Polki.pl

Przychodnia Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej - Żary


 • Przychodnia Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Żary , ul. Domańskiego 2   (68-200 Żary)
  lubuskie (powiat Żary)
 • tel.684707810
  email info@105szpital.org.pl
  www 105szpital.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia Ambulatoryjnej Opieki...

 • 1

  105 Szpital Wojskowy z Przychodnią -filia Świętoszów

  Świętoszów , ul. Szkolna 13 (dolnośląskie / powiat Osiecznica)
  telefon 75 7310228, email info@105szpital.org.pl, www 105szpital.pl
  • Poradnia Lekarzy POZ Świętoszów, ul. Szkolna 13      Telefon: 75 7310228  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położnej Środowiskowej Świętoszów, ul. Szkolna 13      Telefon: 75 7310228  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Zabiegowy Świętoszów, ul. Szkolna 13      Telefon: 75 7310228  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień Świętoszów, ul. Szkolna 13      Telefon: 75 7310228  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej przy ZS im. Unii Europejskiej Świętoszów, ul. Szkolna 13      Telefon: 75 7310228  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia ( gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Świętoszów, ul. Szkolna 13      Telefon: 757310228  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
 • 2

  105 Szpital Wojskowy z Przychodnią -filia Osiecznica

  Osiecznica , ul. Piaskowa 1a (dolnośląskie / powiat Osiecznica)
  telefon 75 7312555, email info@105szpital.org.pl, www 105szpital.pl
  • Poradnia Lekarzy POZ Osiecznica, ul. Piaskowa 1a      Telefon: 75 7312555  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położnej Środowiskowej Osiecznica, ul. Piaskowa 1a      Telefon: 75 7312555  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Leczenie stomatologiczne - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Zabiegowy Osiecznica, ul. Piaskowa 1a      Telefon: 75 7312555  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień Osiecznica, ul. Piaskowa 1a      Telefon: 75 7312555  
   Punkt szczepień
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia ( gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Osiecznica, ul. Piaskowa 1a      Telefon: 757312555  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
 • 3

  105 Szpital Wojskowy z Przychodnią

  Żary , ul. Domańskiego 2 (lubuskie / powiat Żary)
  telefon 68 4707810, email info@105szpital.org.pl, www 105szpital.org.pl
  • Izba Przyjęć Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
  • Poradnia Stomatologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Ortodontyczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 068 4707810  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Medycyny Nuklearnej Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna nuklearna
  • Poradnia Lekarzy POZ Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położnej Środowiskowej Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia Fizykoterapii Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Pracownia Scyntygrafii Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Endoskopii Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Diabetologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia medycyny nuklearnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Poradnia Medycyny Pracy Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna szkolna - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 068 4707810  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 068 4707810  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Pulmonologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 068 4707810  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 068 4707810  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 068 4707810  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 068 4707810  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 068 4707810  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 068 4707810  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Apteka Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Reumatologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 068 4707810  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet Zabiegowy Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 068 4707810  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Punkt szczepień
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Hemodynamiki Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 68 4707810  
   Pracownia hemodynamiki
   Angiografia - Angiologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Angiologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 684707810  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pracownia USG Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 684707810  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 684707810  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 684707810  
   Pracownia mammografii
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia angiografii Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 684707810  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Angiografia - Okulistyka
  • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 684707810  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia serologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 684707810  
   Pracownia serologiczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia badań słuchu Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 684707810  
   Pracownia badań słuchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: 684707810  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Alergologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: ----  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Hepatologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: ----  
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Onkologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: ----  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Nefrologiczna Żary, ul. Domańskiego 2      Telefon: ----  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  105 Szpital Wojskowy z Przychodnią -filia Żagań

  Żagań , ul. Żelazna 1a (lubuskie / powiat Żagań)
  telefon 68 4771200, email info@105szpital.org.pl, www 105szpital.pl
  • Izba Przyjęć Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Ginekologiczno- Położnicza Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Urologiczna Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Kardiologiczna Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Endoskopii Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Bronchoskopii Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Endoskopia - Choroby płuc
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Zespół transportu sanitarnego
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pielęgniarstwo ratunkowe
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pozostałe - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego-wypadkowy Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Oddział Pomocy Doraźnej Ambulatorium Ogólne Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia onkologiczna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Neurologiczna Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Laryngologiczna Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Alergologiczna Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego-wypadkowy I Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 684771200  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego-wypadkowy II Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Dyspozytornia Medyczna Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Dermatologiczna Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 68 4771200  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 684771200  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia urodynamiki Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 684771200  
   Pracownia urodynamiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia serologiczna Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 684771200  
   Pracownia serologiczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy Żagań, ul. Żelazna 1a      Telefon: 684771200  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia

Specjalizacje, resorty ZOZ Żary


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie