Hiperwitaminoza - Słownik Kulinarny

Hiperwitaminoza

przedawkowanie witamin, których nadmiar nie ulega zmetabolizowaniu i wydaleniu z ustroju.