Polki.pl

Prywatna Lecznica Certus Ambulatoria - Poznań


 • Prywatna Lecznica Certus Ambulatoria
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Poznań , ul. Grunwaldzka 156   (60-309 Poznań)
  wielkopolskie (powiat Poznań-Grunwald)
 • tel.61 860-42-00
  email szpital@certus.med.pl
  www www.certus.med.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Prywatna Lecznica Certus Ambulatoria

 • 1

  Centrum Medyczne Nr 1

  Poznań , ul. Dąbrowskiego 262/280 (wielkopolskie / powiat Poznań-Jeżyce)
  telefon 061 845-65-00, email cm1@certus.med.pl, www www.certus.med.pl
  • Poradnia Lekarza POZ Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Zabiegowy Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Internistyczna Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia RTG Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet USG Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Endoskopii Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Laryngologiczna Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Dermatologiczna Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Szczepień Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Epidemiologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: 61 845-65-00  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Stomatologiczna Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280      Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Centrum Medyczne Nr 2

  Poznań , ul. Wagrowska 6 (wielkopolskie / powiat Poznań-Nowe Miasto)
  telefon 061 887-78-00, email cm2@certus.med.pl, www www.certus.med.pl
  • Poradnia Internistyczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia RTG Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet USG Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Spirometrii Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby płuc
  • Gabinet Zabiegowy Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Alergologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet Endoskopii Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Przepływów Naczyniowych z Echokardiografią Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Audiometryczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Medycyny Pracy Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Pulmunologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Diabetologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Dermatologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Onkologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Reumatologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Pediatryczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Elektrokardiografii (EKG, EKG wysiłkowe) Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Laryngologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Ortopedyczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Psychiatryczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczno - Psychoterapeutyczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Urologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Hematologiczna Poznań, ul. Wagrowska 6      Telefon: 61 887-78-00  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
 • 3

  Centrum Medyczne Nr 3

  Swarzędz , ul. Poznańska 15 (wielkopolskie / powiat Swarzędz miasto)
  telefon 61 222-26-00, email cm3@certus.med.pl, www www.certus.med.pl
  • Poradnia Lekarza POZ Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pediatryczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowy Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet USG Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Spirometrii Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby płuc
  • Poradnia Internistyczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Elektrokardiografii (EKG, EKG wysiłkowe) Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia RTG Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Urologiczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Okulistyczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Medycyny Pracy Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Ortopedyczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Alergologiczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Pulmonologiczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Diabetologiczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet Szczepień Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Epidemiologia
  • Poradnia Neurologiczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Dermatologiczna Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Swarzędz, ul. Poznańska 15      Telefon: 61 222-26-00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
 • 4

  Prywatna Lecznica Certus Ambulatorium

  Poznań , ul. ul. Grunwaldzka 156 (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  telefon 61 860-42-00, email ambulatorium@certus.med.pl, www www.certus.med.pl
  • Ambulatorium Ogólne Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Elektrokardiografii (EKG, EKG wysiłkowe) Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia Spirometrii Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby płuc
  • Pracownia Badań Holterowskich (EKG, RR) Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Gabinet USG Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-43-54  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-43-54  
   Pracownia mammografii
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Endoskopii Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-43-91  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Laboratorium. Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-43-56  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Przepływów Naczyniowych z Echokardiografią Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia Audiometryczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Medycyny Pracy Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-54  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Internistyczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Diabetologiczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Dermatologiczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Onkologiczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Reumatologiczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Pediatryczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Chirurgii Ręki Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia chirurgii ręki
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Laryngologiczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Ortopedyczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Psychiatryczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczno -Psychoterapeutyczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Urologiczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Szczepień Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Epidemiologia
  • Poradnia Hematologiczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Gabinet Zabiegowy Poznań, ul. ul. Grunwaldzka 156      Telefon: 61 860-42-00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna

Opieka zdrowotna Poznań

Specjalizacje, resorty ZOZ Poznań


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl