Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Za czas, gdy nie ma cię w pracy, także należą ci się pieniądze!

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na dziecko? fot. Fotolia
Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje nie tylko pracownikom etatowym. Może z niego skorzystać także osoba prowadząca firmę albo zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia lub agencyjnej. Warunek? Musi opłacać składkę chorobową (jest ona dobrowolna!). Zasiłek opiekuńczy może pobierać zarówno mama, jak i tata (mąż lub partner matki dziecka). Wypłaca się go temu z rodziców, na którego wystawiony jest dokument uprawniający do tego świadczenia. Sprawdź, jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na dziecko!

Kiedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy:

  • dziecko nie skończyło ośmiu lat, jest zdrowe, ale z jakichś względów musisz się nim zaopiekować. Na przykład przedszkole jest zamknięte lub małżonek stale opiekujący się dzieckiem zachorował i nie może sprawować pieczy nad pociechą;
  • dziecko nie ma ukończonych 14 lat, jest chore i wymaga opieki.
Zasiłek możesz otrzymać także wtedy, gdy dziecko przebywa w szpitalu, a lekarz uzna, że twoja obecność jest niezbędna.

Jakie dokumenty musisz przedstawić, by uzyskać zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, musisz mieć:
  • zwolnienie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZL – gdy dziecko jest chore;
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie – gdy zachorował współmałżonek opiekujący się dzieckiem. Zwolnienie trzeba dostarczyć do pracy w ciągu 7 dni od jego wystawienia;
  • spisane przez siebie oświadczenie – gdy zamknięto żłobek, przedszkole, szkołę;
  • formularz ZUS Z-15. Podajesz w nim dane swoje oraz dziecka. Trzeba tam również zamieścić informację o ojcu dziecka (czy pracuje, czy jest np. bezrobotny).
Zasiłek opiekuńczy przysługuje, pod warunkiem że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. Stracisz do niego prawo, jeżeli w czasie zwolnienia np. będziesz pracowała.
Gdy twoje dziecko nie ma jeszcze dwóch lat, masz prawo do zasiłku nawet wówczas, gdy są inne osoby mogące zapewnić mu opiekę.
Podwyżka w pracy - rady psychologa

Jak długo przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Przez okres zwolnienia od pracy, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14. W przypadku choroby dziecka, które skończyło
14 lat, ten okres wynosi 14 dni.
Warto wiedzieć:
  • Zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku choroby dziecka, które ukończyło 14 lat, lub dorosłego członka rodziny (małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuków, rodzeństwa), którym musisz się opiekować. Otrzymasz go przez 14 dni w roku.
  • Wysokość świadczenia równa jest 80 proc. pensji. Stawkę oblicza się, biorąc pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie przysługujące za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zwolnienie.
Alicja Hass/Przyjaciółka

Porady prawne i finansowe - forum >>

Sprawdź inne porady finansowe:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/3 lata temu
oplacam skladki chorobowe i dostałam zasilek opiekuńczy na dziecko. Co jednak, gdy moich dwóch synów zachoruje w tym samym czasie?