Co zrobić, by dostać pomostówkę

Nie zdążyłaś przejść na wcześniejszą emeryturę, a chciałabyś już nie pracować? Skorzystaj z tzw. pomostówki.

Co zrobić, by dostać tzw. pomostówkę? To ważna informacja dla osób, które nie zdążyły przejść na wcześniejszą emeryturę!


Warunki otrzymania pomostówki

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobie, która urodziła się po 1948 roku i ma ukończone 55 lat (60 lat – mężczyzna), a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:
  • ma co najmniej 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (patrz punkt 2); 
  • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 20 lat (25 lat – mężczyzna);
  • pracowała w szczególnych warunkach lub charakterze przed 1 stycznia 1999 roku i po 31 grudnia 2008 roku;
  • rozwiązano z nią umowę o pracę.

 Zatrudnienie w szczególnych warunkach

Nie każda ciężka praca jest traktowana jako zatrudnienie w szczególnych warunkach.
Do tej grupy należą zajęcia, które mogą być ryzykowne dla zdrowia (np. w pomieszczeniach, gdzie temperatura wynosi poniżej 0 st. C). Natomiast prace w szczególnym charakterze wymagają od pracownika dużej odporności psychofizycznej.
Zalicza się do nich np. zatrudnienie na stanowisku opiekunki w domu pomocy społecznej. Wykaz takich zajęć określa załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych (DzU z 2008 r. nr 237, poz. 1656).

Co zrobić, by dostać pomostówkę?

Nawet jeśli spełniasz wymagane warunki, pomostówki ie dostaniesz automatycznie. Musisz złożyć wniosek w ZUS. Dołącz formularz ZUS-Rp-6 z wpisanymi okresami pracy i dokumenty, które je potwierdzają.
Pomostówka nie może być niższa od najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS (obecnie 706,29 zł).

Alicja Hass/ Przyjaciółka

Sprawdź inne porady finansowe:Podwyżka w pracy - rady psychologa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)