Kiedy pracownica musi powiadomić pracodawcę, że jest w ciąży?

Pracownice w okresie ciąży korzystają ze szczególnej ochrony stosunku pracy, która rozpoczyna się z początkiem ciąży. Podstawą korzystania z tych uprawnień nie jest sam fakt poinformowania szefa o stanie ciąży, ale dostarczenie jemu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego ten stan. Przepisy nie precyzują jednak w jakim terminie pracownica powinna przedstawić to zaświadczenie.

Kiedy pracownica musi powiadomić pracodawcę, że jest w ciąży?

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży jest wydawane w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Zaświadczenie to nie musi odpowiadać żadnym szczególnym wymaganiom formalnym, byle by tylko wydane zostało przez lekarza i stwierdzało fakt (a w razie potrzeby również okres) ciąży pracownicy.

Czy każdy może mieć swój własny biznes? Okazuje się, że niekoniecznie...

Obowiązek dostarczenia pracodawcy takiego zwolnienia ciąży na pracownicy. Pracodawcy nie mają bezpośredniego wpływu na termin, w jakim pracownica przedłoży im zaświadczenie potwierdzające, że jest w ciąży. Natomiast bezsprzecznie po otrzymaniu takiego zaświadczenia są zobowiązani do stosowania wobec takiej pracownicy szczególnych przysługujących jej uprawnień.

Zobacz: Ciąża a umowa na okres próbny

Termin 

Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownicę wprost obowiązku zgłoszenia pracodawcy stanu ciąży. Decyzję o tym, kiedy pracownica ujawni swój odmienny stan, ustawodawca pozostawił w jej rękach. Jak najszybsze poinformowanie pracodawcy o stanie ciąży leży jednak w interesie pracownicy.

Jeśli pracuje ona w warunkach stwarzających zagrożenie dla rozwoju dziecka powinna ona jak najszybciej poinformować swojego szefa, że jest w ciąży.

Wówczas będzie mogła skorzystać ze szczególnej ochrony przysługującej kobietom w ciąży i pracodawca będzie musiał przenieść ją na inne bezpieczne stanowisko. Oprócz tego będzie mogła korzystać ze zwolnień na niezbędne badania lekarskie.

Zobacz również serwis: Praca

Rozwiązanie stosunku pracy

W przypadku, gdy pracodawca złożył pracownicy w ciąży wypowiedzenie umowy o pracę, a zaświadczenie o ciąży pracownica złożyła po dokonaniu wypowiedzenia, staje się ono bezskuteczne. Wynika to z faktu, że ciężarna pracownica znajduje się w okresie ochronnym i nie można z nią rozwiązać stosunku pracy.

Dlatego też w sytuacji przedłożenia pracodawcy zaświadczenia potwierdzającego stan ciąży pracownicy już po otrzymaniu przez nią wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenie to staje się z mocy prawa bezskuteczne.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (4)
/rok temu
warto znać swoje prawa będąc w ciąży polecam również ten artykuł http://poradnikpracownika.pl/czy-musze-pracodawce-informowac-o-ciazy/
/3 lata temu
konczy mi się wlasnie umowa . prawdopodobnie mi przedłużą. kiedy powiadomić pracodawcę o ciąż?
/3 lata temu
czy jeżeli zajdę w ciążę podczas trwającego okresu wypowiedzenia to czy wypowiedzenie również staje się bezskuteczne? Ewentualnie jakie prawa mi wtedy przysługują?
POKAŻ KOMENTARZE (1)