Uchylenie lub zmiana orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku odzwierciedla przejście praw spadkowych, które nastąpiło z mocy...

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku odzwierciedla przejście praw spadkowych, które nastąpiło z mocy prawa w chwili otwarcia spadku. Co zrobić jeśli w owym postanowieniu sąd błędnie wskazał krąg spadkobierców?

Art. 679 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje jedyną możliwość wzruszenia (uchylenia lub zmiany) prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Art. 679.
§ 1. Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.
Samotnie, bez rodziny, przez telewizorem… tak wielu polskich seniorów spędza Wigilię. Możemy to zmienić!

Podstawą wszczęcia takiego postępowania jest dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku nie jest spadkobiercą lub jej udział w spadku jest inny niż to stwierdził sąd.

Wniosek o wszczęcie postępowania może zgłosić każdy zainteresowany, a więc osoba, której praw dotyczy wynik postępowania. Jednakże w sytuacji, gdy istnieje już prawomocne orzeczenie stwierdzające nabycie spadku, zainteresowaną jego zmianą będzie tylko osoba mająca interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy.
Wniosek składa się do sądu spadku, który wydał wadliwe orzeczenie. Wniosek nie musi dotyczyć całego postanowienia, lecz - w zależności od okoliczności konkretnego przypadku - orzeczenia co do nabycia spadku w ogólności lub tylko co do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, albo części rozstrzygającej o wkładzie gruntowym w rolniczej spółdzielni produkcyjnej.
Z racji tego, że wniosek nie zawiera roszczenia – nie ulega przedawnieniu.
Przedmiotem wniosku w trybie art. 679 może być wyłącznie postanowienie prawomocne. Orzeczenie nieprawomocne bowiem jest wzruszalne w drodze apelacji.

Jednak nie w każdym wypadku taki wniosek można zgłosić. Osoba, która była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mogła powołać w tym postępowaniu – a jednocześnie wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym taką możliwość.
Postępowanie o zmianę prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku jest w istocie swej postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku, w związku z czym mają tu zastosowanie wprost art. 669-678 kpc.

Do najczęściej spotykanych w praktyce przyczyn zmiany prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku należą: przedstawienie testamentu nieujawnionego w trakcie postępowania, wykrycie okoliczności uzasadniających nieważność testamentu przyjętego za podstawę dziedziczenia oraz zgłoszenie się spadkobiercy ustawowego nieznanego uczestnikom lub przez nich zatajonego (np. pozamałżeńskiego dziecka spadkodawcy).

Prawomocne - wydane na podstawie art. 679 - postanowienie zmieniające postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest także orzeczeniem stwierdzającym nabycie spadku, a zatem może ono ulec kolejnej zmianie w trybie tym przepisem przewidzianym.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (3)
Gość We-Dwoje.pl/11 miesięcy temu
Moja zmarła matka zapisała mi w testamencie mieszkanie, którego była właścicielką. Przed śmiercią kilkanaście lat mieszkała z moim ojczymem, który nadal żyje. Pytanie brzmi: czy ojczym lub jego dzieci mają prawo do spadku lub zachowku? Proszę o pilny komentarz!
Gość We-Dwoje.pl/6 lat temu
Witam.Mój dziadek nie wiedząc o testamencie w którym jest jedynym spadkobierca uczestniczył na rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy.Sąd uznał iż spadkobiercami są wszystkie dzieci zmarłej matki.Na dzień dzisiejszy za ową sprawą zamieszkała z dziadkiem jego wnuczka,która była jego pełnomocnikiem.Teraz ja nim jestem.chcemy oddac sprawe do sądu o zmiane prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku.Czy jest jakakolwiek szansa aby dziadek odzyskał swoja własnośc?
Gość We-Dwoje.pl/5 lat temu
Oczywiście należy sprawę skierowac do Sądu na podstawie art. 679 k.p.c. Pozdrawiam