Dziedziczenie

Śmierć bliskiej osoby to przykre wydarzenie, które wywołuje nie tylko określone skutki w sferze emocjonalnej, ale również poważne skutki prawne. Z chwilą śmierci prawa przysługujące zmarłemu przechodzą bowiem na jego spadkobierców. Jak się zabrać do całej sprawy, aby szybko i bez komplikacji wejść w posiadanie majątku zmarłego?

Śmierć bliskiej osoby to przykre wydarzenie, które wywołuje nie tylko określone skutki w sferze emocjonalnej, ale również poważne skutki prawne. Z chwilą śmierci prawa przysługujące zmarłemu przechodzą bowiem na jego spadkobierców. Jak się zabrać do całej sprawy, aby szybko i bez komplikacji wejść w posiadanie majątku zmarłego?

dziedziczenieKrąg spadkobierców

Zobacz, jak dobrać suknię ślubną do klasycznej sylwetki z szerszymi ramionami
Przede wszystkim należy zacząć od tego kto dziedziczy po zmarłym? Jeśli zmarły pozostawił testament – to dziedziczenie następuje zgodnie z wolą zmarłego. Natomiast jeśli spadkodawca nie rozporządził swoim spadkiem krąg spadkobierców wyznacza ustawa.
W pierwszej kolejności do dziedziczenia powołani są zstępni (dzieci, wnuku, prawnuki) i małżonek. Jeśli zmarły nie posiadał własnych dzieci – do spadku dochodzą wraz z małżonkiem jego rodzice i rodzeństwo. Natomiast jeśli zmarły nie miał ani żony, ani dzieci, ani rodziców, ani rodzeństwa – to spadek przypada dla gminy.

Co wchodzi w skład spadku?

W skład spadku wchodzą wszystkie prawa i obowiązki, które nie wygasły w chwili śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że spadek stanowią nie tylko aktywa – ale i długi, które pozostawił po sobie zmarły.

Zakres dziedziczenia długów zależy od tego jaki wybierzemy sposób przyjęcia spadku. Sposób przyjęcia spadku może wynikać albo z mocy prawa, albo z oświadczenia złożonego w sądzie lub u notariusza.

Prawo wyróżnia trzy sposoby przyjęcia spadku:
- przyjęcie wprost: spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem za długi spadkowe
- przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza: spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wartości czynnej spadku. Oznacza to, że w najgorszym wypadku długi spadkowe pochłoną jedynie majątek spadkowy.
- odrzucenie spadku: spadkobierca nie dziedziczy, jest traktowany przez prawo tak jakby nie dożył chwili otwarcia spadku. Nasze prawo nie przewiduje możliwości odrzucenia spadku na rzecz konkretnej osoby.

Na złożenie oświadczenia spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy. W przypadku braku oświadczenia - spadek z mocy prawa zostaje przyjęty wprost.

spadekCo trzeba zrobić aby nabyć spadek?


Należy wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Jeśli jednak wszyscy spadkobiercy zamieszkują w okręgu innego sądu – można wnosić o przekazanie sprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania spadkobierców.

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć odpis aktu zgonu zmarłego oraz odpisy aktów USC spadkobierców (odpisy aktów urodzenia lub odpisy aktów małżeństwa). Od wniosku sąd pobiera opłatę w kwocie 50 zł.

Postępowanie kończy się wydanie przez sąd postanowienia, które stwierdza kto nabył spadek po spadkobiercy i w jakim ułamku. W tym postępowaniu sąd nie zajmuje się badaniem co wchodzi w skład spadku, ani jak ten spadek podzielić.

Pozostałe obowiązki

W ciągu 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku spadkobiercy mają obowiązek rozliczyć się z urzędem skarbowym. W przypadku spadków otwartych (dzień śmierci) po
1 stycznia 2007 roku najbliższa rodzina (tzw. grupa podatkowa zero) jest z mocy ustawy zwolniona od podatku, ale nie zwalnia ich to z obowiązku złożenia stosownej deklaracji podatkowej.
Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu spadkobiercy mogą również przystąpić do podziału spadku. Jeśli jest między nimi zgoda – mogą dokonać umownego podziału spadku. Jeśli nie ma zgody – ponownie należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o dział spadku.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (24)
/3 tygodnie temu
Ja musiałam wyliczyć wysokość zachowku i powiem szczerze, że to nie jest prosta sprawa. mimo, że kodeks cywilny mówi prosto, że to 1/2 dziedziczonego ustawowo majątku. Ale jest jeszcze kilka niuansów, o których nie miałam pojęcia. Bez notariusza ani rusz. W tej sprawie pomogła mi bardzo Pani Cejrowska z Tczewa. Sprawnie i szybko wyliczyła kwotę o którą mogłam się ubiegać.
/miesiąc temu
Jeszcze jest kwestia dziedziczenia długów, która nie jest taka fajna. Do pół roku po otwarciu testamentu należy się zrzec spadku jeśli nie chcemy dziedziczyć długów. oznacza to, że nie dostaniemy nic. Sama byłam w takiej sytuacji i wiem, że bez notariusza ani rusz. Sam sąd nie wystarczy. Poszłam do kancelarii Pani Cejrowskiej w Tczewie, bo stamtąd pochodzę i dowiedziałam się, że jeśli ja zrzeknę się spadku przechodzi on dalej, czyli na moje dzieci. I wielkie dzięki Pani Cejrowskiej gdyż załatwiła mi wszystkie dokumenty bardzo sprawnie, bo musiałam też zrzec się spadku za moje dzieci, które są nieletnie. Wszystko poszło sprawnie. Co jeszcze ciekawego się dowiedziałam, jeśli wszyscy ustawowi spadkobiercy zrzekną się spadku to odziedziczy je gmina.
/2 lata temu
Witam dwa tygodnie temu zmarła siostra mojej mamy która zostawiła po sobie długi ,ma syna ,córkę i wnuki którzy zrzekną się spadku po zmarłej a raczej długów , moje pytanie jest takie czy długi przechodzą w tej sytuacji na moją mamę ,tatę moją siostrę jej syna , męża i na mnie moje dzieci i męża ?
POKAŻ KOMENTARZE (21)