Jak uzyskać dofinansowanie na wakacje dla dzieci?

Sprawdź, jak możesz uzyskać pieniądze na wakacje dzieci

fot. Fotolia
Słyszałam, że letni wypoczynek dziecka jest zwykle dofinansowywany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy firma może odmówić przyznania środków na ten cel?
Dorota S. z Olszynka

Najpierw należy upewnić się, że taki fundusz w ogóle w zakładzie istnieje. Musi on być utworzony w zakładzie zatrudniającym od 20 osób wzwyż. Natomiast przy mniejszej liczbie zatrudnionych jest to możliwe, ale niekonieczne. Jeśli chodzi o sam sposób rozporządzania środkami zgromadzonymi w funduszu, to w ustawie regulującej jego funkcjonowanie (ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), nie jest to określone. Wynika z tego, że w praktyce to od woli pracodawcy zależy, na co przeznaczy pieniądze z funduszu, byle byłaby to działalność socjalna, o której mówi wskazana wyżej ustawa. Może to być np. wypoczynek pracownika, działalność sportowa, dofinansowanie żłobka czy przedszkola, pomoc materialna dla pracowników, którzy znaleźli się w szczególnej potrzebie, pomoc na cele mieszkaniowe (szczegółowo precyzuje to regulamin funduszu). Firma, w której Pani pracuje, może więc wspomóc letni wypoczynek dziecka pracownika, ale ma prawo też odmówić, informując, że np. przeznaczyła w danym roku fundusz socjalny na firmowy piknik czy utrzymanie przyzakładowego przedszkola.

Czy wszystkie mamy równe szanse? [video]
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)