Polki.pl

Poradnie Specjalistyczne - Białystok


 • Poradnie Specjalistyczne
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Białystok , ul. Jerzego Waszyngtona 15A   (15-274 Białystok)
  podlaskie (powiat M. Białystok)
 • tel.85 74 68 595
  email szpital@cksr.ac.bialystok.pl
  www www.usk.bialystok.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Poradnie Specjalistyczne

 • 1

  Poradnie Specjalistyczne

  Białystok , ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A (podlaskie / powiat M. Białystok)
  telefon 85 74 68 595, email szpital@cksr.ac.bialystok.pl, www www.usk.bialystok.pl
  • Poradnia Medycyny Pracy Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 597  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Alergologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 578  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Endokrynologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 548  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 550  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 572  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Reumatologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 532  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Hematologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 557  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 567  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Angiologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 557  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Okulistyczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 558  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 525  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 564  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Foniatryczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 564  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia dla Chorych ze Stomią Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 573  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Anestezjologiczna (Leczenia Bólu) Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia I Chirurgii Ogólnej Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 574  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia II Chirurgii Ogólnej Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 572  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 494  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 395  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 395  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Neurochirurgiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 540  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Kardiochirurgiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 569  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia Chirurgii Naczyń Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 577  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 575  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Patologii Ciąży Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 591  
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 591  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neonatologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 547  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 595  
   Poradnia medycyny nuklearnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Zakład Diagnostyki Hematologicznej Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 588  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Biochemicznej Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 587  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 751  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Zakład Diagnostyki Klinicznej Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 584  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Urologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 728  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Rehabilitacji Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 315  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Logopedyczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 564  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Surdologopedia
  • Poradnia Transplantologiczna Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A     
   Poradnia transplantologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Ginekologiczna - Studencka Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 591  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 561  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 561  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 580  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 580  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Białystok, ul. ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 591  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia

Opieka zdrowotna Białystok

Specjalizacje, resorty ZOZ Białystok


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie