POLECAMY

Słownik

Seria kart

Rząd kart rozmieszczonych kolejno w rosnącym lub malejącym porządku.