POLECAMY

Słownik po godzinach

Seria kart

Rząd kart rozmieszczonych kolejno w rosnącym lub malejącym porządku.