Słownik

Sen na jawie

Sen dość płytki. Jego przebieg może być do pewnego stopnia kontrolowany przez osobę śniącą.