POLECAMY

Słownik

Ryzomorfy

Sznury zbitej grzybni, które przypominają korzenie. Nibykorzenie, których występowanie jest charakterystyczne dla niewielu gatunków.