POLECAMY

Słownik po godzinach

Igła

Przyrząd krawiecki o ostrym końcu i uchu, służącym do przewlekania nitki.