Polki.pl

Ośrodek Medyczny DMP Przychodnia - Lublin


 • Ośrodek Medyczny DMP Przychodnia
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Lublin , ul. Mełgiewska 7-9   (20-952 Lublin)
  lubelskie (powiat M. Lublin)
 • tel.081 710 56 78
  email info@omdmp.lublin.pl
  www www.omdmp.lublin.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Ośrodek Medyczny DMP Przychodnia

 • 1

  Przychodnia

  Lublin , ul. Mełgiewska 7-9 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 081 710 56 78, email info@omdmp.lublin.pl, www www.omdmp.lublin.pl
  • Poradnia medycyny pracy Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105688  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105660  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105668  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105673  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105661  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105687  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105667  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105650  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105651  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105652  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105698  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105654  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia psychotechniczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105652  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet lekarza poz Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105676  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105664  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet urologiczny Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105691  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia alergologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105677  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105696  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia fizjoterapii Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7518622  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105653  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105700  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105679  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105691  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia psychologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105652  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet lekarza poz Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia lekarza poz Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia endoskopii Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105694  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Endoskopia - Choroby płuc
  • Poradnia endokrynologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia USG Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105654  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105658  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105687  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia reumatologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105675  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia leczenia bólu Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105668  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia jaskry Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105650  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia fizjoterapii Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia kardiologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105679  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105668  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia prób wysiłkowych Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105696  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby wewnętrzne
   Inne - Kardiologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105694  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia alergologii dziecięcej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105677  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia otolaryngologii dziecięcej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105651  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia hematologiczna Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105671  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 7105658  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9      Telefon: 81 5853009  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza poz Lublin, ul. Mełgiewska 7-9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza poz Lublin, ul. Mełgiewska 7-9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza poz Lublin, ul. Mełgiewska 7-9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 39 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej Lublin, ul. Mełgiewska 7-9     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Laboratorium

  Lublin , ul. ul. Mełgiewska 7 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 7105663, email info@omdmp.lublin.pl, www www.omdmp.lublin.pl
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Lublin, ul. ul. Mełgiewska 7      Telefon: 81 7105663  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna

Opieka zdrowotna Lublin

Specjalizacje, resorty ZOZ Lublin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie