Polki.pl

Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z. - Wrocław
Zakład już nie funkcjonuje!


 • Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z.
 • Wrocław , ul. leja Wiśniowa 36   (53-137 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Krzyki)
 • tel.-----
  email -----
  www -----
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z.

 • 1

  Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z.
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. leja Wiśniowa 36 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Oddział reumatologii Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział pulmonologii Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział chorób wewnętrznych Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział chirurgii ogólnej Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział urologii Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział ortopedii i traumatologii Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział chirurgii plastycznej i rekonstrukcji Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział chirurgii plastycznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład chemioterapii onkologicznej Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział kardiologiczny Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział endokrynologiczny Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział endokrynologiczny
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział chirurgii onkologicznej Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Izba przyjęć chirurgiczna z ambulatorium Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Izba przyjęć internistyczna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział otolaryngologiczny Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia diabetologiczna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Izba przyjec otolaryngologiczna z ambulatorium Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii plastycznej Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia psychologiczna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia gastrologiczna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia leczenia bólu Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chemioterapii Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chemioterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia stomatologiczna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia laryngologiczna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia pulmonologiczna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia endoskopii Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Zakład Medycyny Nuklearnej Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zaklad diagnostyki obrazowej Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład patomorfologii Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Pracownie inne
  • Zakład nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Pracownie inne
  • Pracownia EEG Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Pracownie inne
  • Pracownia bronchoskopii Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Pracownie inne
  • Blok opercyjny Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • Apteka Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział stetrylizacji i dezynfekcji Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Sterylizatornia
  • Izba przyjec z ambulatorium chirurgii urazowo - ortopedycznej Wrocław, ul. leja Wiśniowa 36     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • 2

  Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z. Podstawowa Opieka Zdrowotna
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. Sztabowa 93 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Podstawowa opieka zdrowotna Wrocław, ul. Sztabowa 93     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej Wrocław, ul. Sztabowa 93     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne
   Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet zabiegowy Wrocław, ul. Sztabowa 93     
   Gabinet zabiegowy
   Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Punkt szczepień Wrocław, ul. Sztabowa 93     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl