Polki.pl

Oddział Fundacji "Promyk Słońca" Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne - Wrocław


 • Oddział Fundacji "Promyk Słońca" Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne
 • Działalność lecznicza
  Dostawcy świadczeń z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego
 • Wrocław , ul. Swobodna 8a   (50-088 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Krzyki)
 • tel.071 782-77-77
  email centrum@promyk.wroc.pl
  www www.promykslonca.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Oddział Fundacji "Promyk Słońca"...

 • 1

  Oddział Fundacji Promyk Słońca Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne

  Wrocław , ul. Swobodna 8a (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 782-77-77, email centrum@promyk.wroc.pl, www www.promykslonca.pl
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia konsultacyjna zaburzeń rozwojowych dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia preluksacyjna Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia wad postawy dla dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna leczenia zeza Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia psychologiczna Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia stomatologiczna Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia ginekologii dziewczęcej Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia reumatologii dziecięcej Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizjoterapii Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet kinezyterapii Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia autyzmu dla dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia endokrynologiczna dla Dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna dla Dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia alergologii dziecięcej Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ortopedyczna dla Dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii dziecięcej Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna dla Dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia foniatryczna dla Dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: 071 782-77-77  
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia diabetologiczna Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna - tarczycowa dla dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia chorób tarczycy dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia alergologii dziecięcej Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia neurologiczna Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pediatryczna konsultacyjna Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ortopedyczna Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedyczna dla dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii dziecięcej Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia urologiczna dla dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczna Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia reumatologiczna Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna - padaczki dla dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia padaczki
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia foniatryczna dla dzieci Wrocław, ul. Swobodna 8a     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Oddział żłobkowy Wrocław, ul. Swobodna 8a      Telefon: ----  
   Oddział żłobkowy
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   Inna - Zdrowie publiczne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Filia Nr 1
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. Poleska 5-7 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie