Polki.pl
kom. (1)

Obrońca z urzędu

Wyznaczenie obrońcy z urzędu do obrony oskarżonego (lub podejrzanego) to wyraz prawa określanego dawniej "prawem ubogich". O wyznaczenie obrońcy z urzędu może ubiegać się każdy, kto uprawdopodobni, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

adwokat z urzęduDo wniosku o ustanowienie obrońcy z urzędu oskarżony powinien także dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym (dostępny w sekretariacie sądu).

Na odmowę ustanowienia obrońcy z urzędu, nawet w wypadku gdy składający wniosek w tej kwestii powołuje się na niemożność poniesienia kosztów obrony, zażalenie nie przysługuje (postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 10 listopada 2004 r).

Sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono.

Art. 79 kpk przewiduje również okoliczności, kiedy oskarżony z mocy prawa musi posiadać obrońcę:
- jest nieletni,
- jest głuchy, niemy lub niewidomy,
- zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności,
- gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę,
- w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, jeżeli zarzucono mu zbrodnię lub jest pozbawiony wolności.

Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu kierujemy do Prezesa Sądu lub Prokuratora (jeśli obrona z urzędu ma dotyczyć postępowania przygotowawczego) przed którym toczy się sprawa.Oceń 5,00 / 1

Jak spędzić Dzień Dziecka? W kinie na "Angry Birds"

 
 

Zobacz także

 
 

Podobne w temacie Prawo karne

  • Co grozi za nieodśnieżanie chodnika? Co grozi za nieodśnieżanie... Choć zima niewątpliwie urzeka nas swoim nastrojowym pięknem nie zapominajmy, że ma również mało...
  • Groźby karalne Groźby karalne Groźbę można wyrazić za pomocą różnych środków przekazu. Ważne jest jedynie, aby dotarła ona do...
  • Kara ograniczenia wolności Kara ograniczenia wolności Treścią kary ograniczenia wolności jest ograniczenie swobody osobistej sprawcy poprzez nałożenie na...
  • Kara grzywny Kara grzywny Kara grzywny – zgodnie z hierarchią kar z art. 32 kodeksu karnego jest najłagodniejszą karą...

Skomentuj Obrońca z urzędu

Gość We-Dwoje.pl
Komentujesz jako dsfdsfds  /  Wyloguj sięZarejestruj się  /  Zaloguj się

Podobne do Obrońca z urzędu

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl