Polki.pl

NZOZ W JAŚKOWICACH SPÓŁKA Z O.O. - Jaśkowice Legnickie


 • NZOZ W JAŚKOWICACH SPÓŁKA Z O.O.
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Jaśkowice Legnickie , ul. 37   ( Jaśkowice Legnickie)
  dolnośląskie (powiat Kunice)
 • tel.076 857-57-80
  email jaskowice@nzoz.com
  www www.nzoz.com
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ W JAŚKOWICACH SPÓŁKA Z O.O.

 • 1

  Przychodnia w Jaśkowicach

  Jaśkowice Legnickie , ul. Jaśkowice Legnickie 37 (dolnośląskie / powiat Kunice)
  telefon 076 857-57-80, email jaskowice@nzoz.com,
  • Gabinet lekarza POZ Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza POZ Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Gabinet położnej środowiskowej Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna
   Oświata i promocja zdrowia
  • Konsultacyjna poradnia internistyczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna (konsultacje) Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Konsultacyjna poradnia pediatryczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ortopedyczno - urazowa Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia geriatryczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia neurologiczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urologiczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Zespół leczenia domowego Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
  • Poradnia endokrynologiczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia alergologiczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia psychologiczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia USG Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chorób naczyń Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia leczenia jaskry Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
  • Pracownia badań wysiłkowych Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
  • Pracownia fizjoterapii Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
  • Gabinet zabiegowy Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
  • Punkt pobrań materiału do badań Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia pulmonologiczna Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc

Specjalizacje, resorty ZOZ Jaśkowice Legnickie


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie