Polki.pl

NZOZ - Przychodnia "Na Browarnej" sp. z o.o. - Wałbrzych


 • NZOZ - Przychodnia "Na Browarnej" sp. z o.o.
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Wałbrzych , ul. Browarna 3   (58-300 Wałbrzych)
  dolnośląskie (powiat Wałbrzych)
 • tel.74 8422557, 74 8422476 do 78
  email nabrowarnej@poczta.onet.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ - Przychodnia "Na Browarnej" sp....

 • 1

  NZOZ - Przychodnia "Na Browarnej" sp. z o.o.

  Wałbrzych , ul. Browarna 3 (dolnośląskie / powiat Wałbrzych)
  telefon 74 842-25-57, email nabrowarnej@poczta.onet.pl,
  • Poradnia logopedyczna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia (gabinet) pielegniarki podstawowej opieki zdrowotnej Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowia środowiskowe
  • Poradnia diabetologiczna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   Dostarczanie produktów leczniczych lub wyrobów1) dla pacjentów ambulatoryjnych - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia leczenia bólu Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia rehabilitacyjna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Cytologia - Położnictwo ginekologiczne
   Histopatologia - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pielęgniarstwo chirurgiczne
   Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii dla dzieci Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia chirurgii urozowo-ortopedycznej Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia stomatologiczna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Stomatologia dziecięca
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia endokrynologiczna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia urologiczna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia pulmonologiczna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia okulistyczna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
   Okulary i pozostałe produkty optyczne
  • Poradnia otolaryngologiczna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Audiologia i foniatria
   Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Pracownia diagnostyki ogólnej Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet EKG Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Pracownia USG
   USG - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Punkt szczepień
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pediatria
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. J. Kochanowskiego Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia dermatologiczna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby zakaźne
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby zakaźne
  • Poradnia neurologiczna Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Badania laboratoryjne
   USG
   Tomografia komputerowa
   Rentgenodiagnostyka
   Rezonans magnetyczny
   Pozytonowa tomografia emisyjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Poradnia chemioterapii Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Poradnia chemioterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Badania laboratoryjne
   Diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Poradnia leczenia jaskry Wałbrzych, ul. Browarna 3     
  • Poradnia medycyny pracy Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 748422557  
   Poradnia medycyny pracy
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna pracy
  • Poradnia zdrowia psychicznego Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Dział (pracownia) fizjoterapii Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Zespół Szkolno Przedszkolny Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Gustawa Morcinka Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Stanisława Staszica Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Publiczne Gimnazjum Nr 3 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Publiczne Gimnazjum Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Miejska Szkoła Podstawowa Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie środowiskowe - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia gastroenterologiczna Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 7408422557,74 8422476-78  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 7408422557, 74 8422476-78  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Fizjoterapia domowa Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 842  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gipsownia Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespół Szkół Muzycznych im. St. Staszica Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diadnostyczno-zabiegowy Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
  • Pracownia USG Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział (pracownia) fizykoterapii Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) kinezyterapii Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) hydroterapii Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) krioterapii Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) balneoterapii Wałbrzych, ul. Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia logopedyczna Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet zabiegowo - diadnostyczny Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
   Rentgenodiagnostyka - Dermatologia i wenerologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet higieny szkolnej - Zespół Szkół Specjalnych Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • Gabinet higieny szkolnej Gimnazjum Nr 1 Wałbrzych, ul. Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Wałbrzych

Specjalizacje, resorty ZOZ Wałbrzych


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl