Polki.pl

NZOZ WYSOKA - Łódź


 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WYSOKA
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Łódź , ul. Wysoka 10/14   (90-023 Łódź)
  łódzkie (powiat Łódź-Widzew)
 • tel.42 674 41 97
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ WYSOKA

 • 1

  przychodnia

  Łódź , ul. ul. Wysoka 10/14 (łódzkie / powiat Łódź-Widzew)
  telefon 42 674 41 97,
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • poradnia ginekologiczno - położnicza ( porady i konsultacje) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • punkt szczepień ochronnych Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • punkt pobierania materiałów do badań Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • poradnia rehabilitacyjna Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia krioterapii Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Dział (pracownia) krioterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia stomatologiczna Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne
  • pracownia diagnostyki obrazowej (USG) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet zabiegowy Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia alergologiczna ( porady i konsultacje ) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia dermatologiczna ( porady i konsultacje) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia kardiologiczna (porady i konsultacje) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • poradnia laryngologiczna (porady i konsultacje) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia logopedyczna (porady i konsultacje) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • poradnia medycyny pracy Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • poradnia neurologiczna - ( porady i konsultacje ) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia neurologii dziecięcej - ( porady i konsultacje ) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia okulistyczna - ( porady i konsultacje ) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • poradnia psychologiczna - ( porady i konsultacje ) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • poradnia reumatologiczna - ( porady i konsultacje ) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia pielęgniarki ogólnej i środowiskowej Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowej Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Długoterminowa opiekia pielęgniarska Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • pracownia fizjoterapii Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet medycyny sportowej Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • gabinet higieny szkolnej - Gimnazjum Nr 28 Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • gabinet higieny szkolnej - Gimnazjum Nr 31 Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • gabinet higieny szkolnej - Gimnazjum Nr 32 Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • gabinet higieny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 29 Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • gabinet higieny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 170 Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • gabinet higieny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 4 Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • gabinet higieny szkolnej - Liceum Ogólnokształcące Nr II Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • gabinet higieny szkolnej - Zespół Szkół Salezjańskich Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • gabinet higieny szkolnej - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Higieny Szkolnej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Siatkówce Plażowej PZPS Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • gabinet higieny szkolnej Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • poradnia zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne ,środki pomocnicze i lecznicze Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia chirurgii ogólnej ( porady i konsultacje ) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia chirurgii naczyniowej (porady i konsultacje) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • poradnia diabetologiczna ( porady i konsultacje ) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia endokrynologiczna (porady i konsultacje) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia gastroenterologiczna ( porady i konsultacje) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia leczenia bólu ( porady i konsultacje) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia leczenia uzależnień ( porady i konsultacje) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • poradnia nefrologiczna - ( porady i konsultacje) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • poradnia ortopedyczna - ( porady i konsultacje ) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia onkologiczna - ( porady i konsultacje) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia psychiatryczna - ( porady i konsultacje ) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia pulmonologiczna - ( porady i konsultacje ) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia urologiczna - ( porady i konsultacje ) Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • pracownia fizykoterapii Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia kinezyterapii Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia masażu leczniczego Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • zespół rehabilitacji domowej Łódź, ul. ul. Wysoka 10/14     
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź , ul. Próchnika 18 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  • poradnia stomatologii zachowawczej dla dorosłych Łódź, ul. Próchnika 18     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia stomatologii zachowawczej dla dzieci Łódź, ul. Próchnika 18     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • poradnia protetyki Łódź, ul. Próchnika 18     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • poradnia ortodoncji Łódź, ul. Próchnika 18     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • poradnia chirurgii stomatologicznej Łódź, ul. Próchnika 18     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna

Opieka zdrowotna Łódź

Specjalizacje, resorty ZOZ Łódź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie