Polki.pl

NZOZ "Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka" - Gdynia
Zakład już nie funkcjonuje!


 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka"
 • Gdynia , ul. Sojowa 22   (81-589 Gdynia)
  pomorskie (powiat M. Gdynia)
 • tel.-----
  email -----
  www -----
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ "Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka"

 • 1

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka"
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gdynia , ul. Sojowa 22 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia chorób wewnętrznych Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium ogólne Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium pediatryczne Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium chirurgiczne Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Ambulatorium chirurgiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownie inne Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
  • Poradnia stomatologiczna Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • Poradnia diabetologiczna Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia andrologiczna Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nefrologiczna Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia leczenia bólu Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia onkologiczna Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia okresu przekwitania Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Poradnia okresu przekwitania
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Szkoła rodzenia Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Szkoła rodzenia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia preluksacyjna Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia promocji zdrowia Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
  • Poradnia patologii ciąży Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia leczenia niepłodności Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia niepłodności
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia gastroenerologiczna Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologii ginekologicznej Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Oddział dzienny ginekologiczno-położniczy Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział dzienny chirurgii ogólnej Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
  • Oddział dzienny chirugii dziecięcej Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia dziecięca
  • Oddział dzienny chirurgii onkologicznej Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział dzienny chirurgii urazowo-ortopedycznej Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział dzienny okulistyczny Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
  • Oddział dzienny urologiczny Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Diagnostyka obrazowa - Urologia
  • Punkt szczepień Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
  • Gabinet zabiegowy Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
  • Pracownia fizjoterapii Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia bólu Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia leczenia niepłodności Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Poradnia leczenia niepłodności
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział dzienny chemioterapii ambulatoryjnej Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział dzienny ginekologiczno-położniczy Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział dzienny chirurgiczny ogólny Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
  • Oddział dzienny chirurgiczny dla dzieci Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia dla dzieci
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia dziecięca
  • Oddział dzienny chirurgii onkologicznej Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział dzienny chirurgii urazowo-ortopedycznej Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział dzienny okulistyczny Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
  • Oddział dzienny otolaryngologiczny Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział dzienny urologiczny Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Diagnostyka obrazowa - Urologia
  • Sterylizatornia Gdynia, ul. Sojowa 22     
  • Pracownie inne (EKG) Gdynia, ul. Sojowa 22     
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: ----  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia proktologiczna Gdynia, ul. Sojowa 22     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii jednego dnia Gdynia, ul. Sojowa 22     
  • Oddział chirurgii jednego dnia dla dzieci Gdynia, ul. Sojowa 22     

Opieka zdrowotna Gdynia

Specjalizacje, resorty ZOZ Gdynia


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie