Polki.pl

NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. - Lubin


 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Lubin , ul. Słoneczna 1   (59-300 Lubin)
  dolnośląskie (powiat Lubin)
 • tel.76 841-01-00
  email sekretariat.omp@gmail.com
  www www.nzozomp.lubin.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.

 • 1

  Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.

  Lubin , ul. Słoneczna 1 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  telefon 076 841-01-00, email sekretariat.omp@gmail.com, www www.nzozomp.lubin.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia laryngologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia pulmonologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia onkologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia dermatologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurolgiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ortopedyczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia reumatologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia foniatryczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia stomatologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Stomatologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet EKG Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Pracownie inne
  • Poradnia promocji zdrowia Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia lekarza POZ Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Laboratorium Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet spirometrii Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Pracownie inne
  • Gabinet audiometrii Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Pracownie inne
  • Gabinet termometrii Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Pracownie inne
  • Poradnia (gabinet) pielegniarki podstawowej opieki zdrowotnej Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet położnej środowiskowej Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • Gabinet USG Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Pracownie inne
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia kardiologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia logopedyczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny sportowej Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia neurochirurgiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia geriatryczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia leczenia jaskry Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia tarczycy Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia hepatologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chorób naczyń Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia wad postawy Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pediatryczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia opieki długoterminowej Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia medycyny paliatywnej Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ambulatorium stomatologiczne Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Ambulatorium stomatologiczne
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia psychogeriatryczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia psychogeriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia antynikotynowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia kardiologiczna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia leczenia bólu (neurologiczna) Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób metabolicznych Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia środków pomocniczych i wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Poradnia wad serca Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia wad serca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia ran Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia leczenia ran
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia okresu przekwitania Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia okresu przekwitania
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownie inne Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia osteoporozy Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Poradnia leczenia nerwic Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia USG Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia lekarza rodzinnego Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) hydroterapii Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia ) krioterapii Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Punkt szczepień Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Lubin, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Ośrodek Medycyny Pracy Sp z o.o. Jednostka zamiejscowa w Siedlcach

  Lubin , ul. Siedlce 34 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  telefon 076 844-93-20, email sekretariat.omp@gmail.com, www www.nzozomp.lubin.pl
  • Poradnia stomatologiczna Lubin, ul. Siedlce 34     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet EKG Lubin, ul. Siedlce 34     
   Pracownie inne
  • Poradnia lekarza POZ Lubin, ul. Siedlce 34     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Lubin, ul. Siedlce 34     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Lubin, ul. Siedlce 34     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Pradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Lubin, ul. Siedlce 34     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej Lubin, ul. Siedlce 34     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej Lubin, ul. Siedlce 34     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • Punkt szczepień Lubin, ul. Siedlce 34     
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 3

  Ośrodek Medycyny Pracy Sp z o.o. Jednostka zamiejscowa w Szklarach Górnych

  Lubin , ul. Szklary Górne 50 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  telefon 076 844-84-90, email sekretariat.omp@gmail.com, www www.nzozomp.lubin.pl
  • Poradnia stomatologiczna Lubin, ul. Szklary Górne 50     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Stomatologia dziecięca
  • Gabinet EKG Lubin, ul. Szklary Górne 50     
   Pracownie inne
  • Poradnia lekarza POZ Lubin, ul. Szklary Górne 50     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Lubin, ul. Szklary Górne 50     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Lubin, ul. Szklary Górne 50     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Lubin, ul. Szklary Górne 50     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej Lubin, ul. Szklary Górne 50     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej Lubin, ul. Szklary Górne 50     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Lubin, ul. Szklary Górne 50     
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia
 • 4

  Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. Jednostka zamiejscowa w Niemstowie
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lubin , ul. Niemstów 78 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  • Poradnia stomatologiczna Lubin, ul. Niemstów 78     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet EKG Lubin, ul. Niemstów 78     
   Pracownie inne
  • Poradnia lekarza POZ Lubin, ul. Niemstów 78     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Lubin, ul. Niemstów 78     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet zabiegowy Lubin, ul. Niemstów 78     
   Gabinet zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej Lubin, ul. Niemstów 78     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej Lubin, ul. Niemstów 78     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycny szkolnej Lubin, ul. Niemstów 78     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • 5

  Ośrodek Medycyny Pracy Sp z o.o Jednostka zmiejscowa w Miłoradzicach
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Miłoradzice , ul. Miłoradzice 66 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  • Poradnia stomatologiczna Miłoradzice, ul. Miłoradzice 66     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • .Gabinet EKG Miłoradzice, ul. Miłoradzice 66     
   Pracownie inne
  • Poradnia lekarza POZ Miłoradzice, ul. Miłoradzice 66     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Miłoradzice, ul. Miłoradzice 66     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet zabiegowy Miłoradzice, ul. Miłoradzice 66     
   Gabinet zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej Miłoradzice, ul. Miłoradzice 66     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej Miłoradzice, ul. Miłoradzice 66     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Miłoradzice, ul. Miłoradzice 66     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • 6

  Ośrodek Medycyny Pracy Sp z o.o. Jednostka zamiejscowa w Raszówce

  Raszówka , ul. 1-Maja 12/1 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  telefon 076 844-81-86, email sekretariat.omp@gmail.com, www www.nzozomp.lubin.pl
  • Poradnia stomatologiczna Raszówka, ul. 1-Maja 12/1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Stomatologia dziecięca
  • Gabinet EKG Raszówka, ul. 1-Maja 12/1     
   Pracownie inne
  • Poradnia lekarza POZ Raszówka, ul. 1-Maja 12/1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Raszówka, ul. 1-Maja 12/1     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Raszówka, ul. 1-Maja 12/1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Raszówka, ul. 1-Maja 12/1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej Raszówka, ul. 1-Maja 12/1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Raszówka, ul. 1-Maja 12/1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • Punkt szczepień Raszówka, ul. 1-Maja 12/1     
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia
 • 7

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.. Jednostka zamiejscowa w Legnicy

  Legnica , ul. Dworcowa 9 (dolnośląskie / powiat M. Legnica)
  telefon 076 841-02-55, email danuta.d@skrzynka.pl,
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Legnica, ul. Dworcowa 9     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna Legnica, ul. Dworcowa 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii Legnica, ul. Dworcowa 9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy Legnica, ul. Dworcowa 9     
   Poradnia medycyny pracy
   Leczenie stomatologiczne - Medycyna pracy
  • Poradnia diabetologiczna Legnica, ul. Dworcowa 9     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia medycyny sportowej Legnica, ul. Dworcowa 9     
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia wad postawy Legnica, ul. Dworcowa 9     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób naczyń Legnica, ul. Dworcowa 9     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia geriatryczna Legnica, ul. Dworcowa 9     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia logopedyczna Legnica, ul. Dworcowa 9     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna Legnica, ul. Dworcowa 9     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa Legnica, ul. Dworcowa 9     
   Poradnia antynikotynowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia środkow pomocniczych wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego Legnica, ul. Dworcowa 9     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Opieka zdrowotna Lubin

Specjalizacje, resorty ZOZ Lubin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl