Polki.pl

NZOZ "Nasza Przychodnia" - Sosnowiec


 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Sosnowiec , ul. Kisielewskiego 2   (41-219 Sosnowiec)
  śląskie (powiat M. Sosnowiec)
 • tel.32 26 31 097
  email biuro@nasza-przychodnia.pl
  www www.nasza-przychodnia.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ "Nasza Przychodnia"

 • 1

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia"

  Sosnowiec , ul. Kisielewskiego 2 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  telefon 32 26 31 097, email biuro@nasza-przychodnia.pl, www www.nasza-przychodnia.pl
  • Poradnia POZ ( w tym dziecięca) Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia psychiatryczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia rehabilitacyjna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diabetologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia pulmonologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia wad postawy Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacji Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia otolaryngologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chorób zakaźnych Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
  • Poradnia ortodontyczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortodoncja
  • Pracownia USG Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia urologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia okulistyczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii ogólnej - konsultacje Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób sutka Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny sportowej Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia hematologii dziecięcej Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia geriatryczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia dermatologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna sportowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia i hematologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Punkt szczepień Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii (fizykoterapia, kinezyterapia, krioterapia) Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia leczenia zeza Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia proktologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób naczyń Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia leczenia bólu Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia alergologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia hepatologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia otolaryngologii dla dzieci Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia psychologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia hematologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia onkologiczna Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci młodzieży i ich rodzin Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Punkt pobrań materiałów do badań Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 26 31 097  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet położnej środowiskowej Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2      Telefon: 32 2632484  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Sosnowiec

Specjalizacje, resorty ZOZ Sosnowiec


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie