Polki.pl

NZOZ "KARDIO-MED" - Marki


 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KARDIO-MED"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Marki , ul. Sportowa 3   (05-270 Marki)
  mazowieckie (powiat Marki)
 • tel.022 781-16-03
  email kardiomed@marki.net.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ "KARDIO-MED"

 • 1

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KARDIO-MED"

  Marki , ul. Sportowa 3 (mazowieckie / powiat Marki)
  telefon 022 781-16-03, email kardiomed@marki.net.pl,
  • Poradnia Lekarza POZ Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Marki, ul. Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Urologiczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Diabetologiczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Alergologiczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Endokrynologiczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Pediatryczna Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Reumatologiczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Dermatologiczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ortopedyczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Stomatologiczna Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Okulistyczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Promocji Zdrowia Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Alergologiczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Neurologiczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Okulistyczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Ortopedyczna (konsultacje) Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej ( USG ) Marki, ul. Sportowa 3     
   Pracownia USG
   USG - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa Marki, ul. Sportowa 3     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia dla Dzieci Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej dla Dzieci Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Zespół transportu sanitarnego Marki, ul. Sportowa 3     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Wad Postawy Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej / Szkoła Podstawowa nr 1/ Marki, ul. Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej /Szkoła Podstawowa nr 2/ Marki, ul. Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej / Szkoła Podstawowa Nr 3/ Marki, ul. Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej / Szkoła Podstawowa Nr 4 / Marki, ul. Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej /Zespół Szkół Nr 1/ Marki, ul. Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej /Zespół Szkół Nr 2 / Marki, ul. Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu Marki, ul. Sportowa 3     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii Marki, ul. Sportowa 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii Marki, ul. Sportowa 3     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Marki, ul. Sportowa 3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii Marki, ul. Sportowa 3     
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii Marki, ul. Sportowa 3     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego Marki, ul. Sportowa 3     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Marki, ul. Sportowa 3     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Marki, ul. Sportowa 3      Telefon: 22 781-16-03  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   Histopatologia - Chirurgia ogólna
   Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   Histopatologia - Okulistyka
   Histopatologia - Diabetologia
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej Marki, ul. Sportowa 3      Telefon: 227811603  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2 Marki, ul. Sportowa 3      Telefon: 022 781-16-03  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1 Marki, ul. Sportowa 3      Telefon: 22 781-16-03  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   Histopatologia - Okulistyka
   Histopatologia - Diabetologia

Opieka zdrowotna Marki

Specjalizacje, resorty ZOZ Marki


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl