Polki.pl

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed Sp. z o.o. - Bieruń


 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed Sp. z o.o.
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Bieruń , ul. Granitowa 22   (43-155 Bieruń)
  śląskie (powiat Bieruń)
 • tel.32 21 62 551
  email multimed@poczta.onet.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład...

 • 1

  Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Multimed" Sp. z o.o.

  Bieruń , ul. ul. Granitowa 22 (śląskie / powiat Bieruń)
  telefon 32 21 62 551, email multimed@poczta.onet.pl,
  • Poradnia ogólna dla dorosłych Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ogólna dla dzieci Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 551  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia chirurgii ogólnej Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradia kardiologiczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia onkologiczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia stomatologiczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologiczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia logopedyczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet higieny szkolnej Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 970  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet higieny szkolnej Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 138  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Laboratorium analityczne Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład rehabilitacji leczniczej Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia audiometryczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia cytologiczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Pracownia cytologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia elektrokardiograficzna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia endoskopowa Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia spirometryczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia ultrasonograficzna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład radiologii Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ortodontyczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Ambulatorium ogólne Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium pediatryczne Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Poradnia endokrynologiczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia urologiczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gastrologiczna Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet higieny szkolnej Bieruń, ul. ul. Granitowa 22     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet chemioterapii Bieruń, ul. ul. Granitowa 22     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Ośrodek rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych Bieruń, ul. ul. Granitowa 22     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek chirurgii krótkotrminowej w zakresie: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej Bieruń, ul. ul. Granitowa 22     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ambulatorium chirurgiczne Bieruń, ul. ul. Granitowa 22      Telefon: ----  
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Bieruń

Specjalizacje, resorty ZOZ Bieruń


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl