Polki.pl

Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze - Niepołomice


 • Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
 • Niepołomice , ul. Stefana Batorego 41C   (32-005 Niepołomice)
  małopolskie (powiat Niepołomice miasto)
 • tel.12 28 13 764
  email poczta@ncpl.pl
  www www.ncpl.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Niepołomickie Centrum...

 • 1

  NCPL

  Niepołomice , ul. Stefana Batorego 41C (małopolskie / powiat Niepołomice miasto)
  telefon 12 281 37 64, email poczta@ncpl.pl, www www.ncpl.pl
  • Poradnia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia neurologiczna dziecięca Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe dla dzieci Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Hospicjum domowe dla dzieci
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe dla dorosłych Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Hospicjum domowe
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Poradnia medycyny paliatywnej Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Poradnia wad postawy Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
  • Zespół leczenia środowiskowego/domowego dla dorosłych Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: ----  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego/domowego dla dzieci i młodzieży Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: ----  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia neurologii Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia uzależnień Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: ----  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Diabetologia
  • Poradnia leczenia nerwic Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia padaczki Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: ----  
  • Poradnia psychogeriatryczna Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: ----  
   Poradnia psychogeriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: ----  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: ----  
   Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Poradnia reumatologiczna Niepołomice, ul. Stefana Batorego 41C      Telefon: ----  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  NCPL , filia Łężkowice

  Kłaj , ul. Łężkowice 115 (małopolskie / powiat Kłaj)
  telefon 12 2840060, email poczta@ncpl.pl, www www.ncpl.pl
  • Poradnia logopedyczna Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia neurologiczna dziecięca Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia neurologii Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej dla dzieci Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Zespół rehabilitacji domowej dla dzieci
   Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia laryngologiczna Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: ----  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: ----  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział hydroterapii Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: ----  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział krioterapii Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: ----  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergologiczna Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: ----  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna Kłaj, ul. Łężkowice 115      Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  NCPL , filia Piękna 4

  Niepołomice , ul. Piękna 4 (małopolskie / powiat Niepołomice miasto)
  telefon 12 281 22 60, email poczta@ncpl.pl, www www.ncpl.pl
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego Niepołomice, ul. Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna Niepołomice, ul. Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Niepołomice, ul. Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Niepołomice, ul. Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia laryngologiczna Niepołomice, ul. Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań Niepołomice, ul. Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pielęgniarka rodzinna Niepołomice, ul. Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Niepołomice, ul. Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
  • Punkt szczepień Niepołomice, ul. Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  

Opieka zdrowotna Niepołomice

Specjalizacje, resorty ZOZ Niepołomice


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl