Polki.pl

"NASZ LEKARZ" SP.J. - Braniewo


 • "NASZ LEKARZ" SP.J.
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Braniewo , ul. Żeromskiego 14 A   (14-500 Braniewo)
  warmińsko-mazurskie (powiat Braniewo)
 • tel.55 243 22 03
  email naszlekarz@gmail.com
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - "NASZ LEKARZ" SP.J.

 • 1

  "NASZ LEKARZ" SP.J.

  Braniewo , ul. Żeromskiego 14 A (warmińsko-mazurskie / powiat Braniewo)
  telefon 55 243 22 03, email naszlekarz@gmail.com,
  • poradnia (gabinet lekarza) POZ Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • poradnia neurologiczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia okulistyczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • poradnia otolaryngologiczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • poradnia skórno - wenerologiczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia chorób płuc i gruźlicy Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • laboratorium Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • gabinet fizjoterapii Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • poradnia kardiologiczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia reumatologiczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • poradnia logopedyczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • poradnia diabetologiczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • punkt szczepień Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki poz Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej poz Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • pracownia prób wysiłkowych Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • poradnia internistyczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia zdrowia psychicznego Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia dziecięca punkt szczepień Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia neurologiczna dla dzieci Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • poradnia alergiczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia leczenia bólu Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia geriatryczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • poradnia nadciśnienia tętniczego Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia gastroenterologiczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia endokrynologiczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia medycyny paliatywnej Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • pielęgniarska opieka długoterminowa Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia psychologiczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • poradnia urologiczna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia rehabilitacyjna Braniewo, ul. Żeromskiego 14 A      Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia w Lipowinie

  Braniewo, Lipowina , ul. 7
  telefon 55 243 14 22, email naszlekarz@gmail.com,
  • poradnia lekarza POZ Braniewo, Lipowina, ul. 7      Telefon: 55 243 14 22  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki poz Braniewo, Lipowina, ul. 7      Telefon: 55 243 14 22  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej poz Braniewo, Lipowina, ul. 7      Telefon: 55 243 14 22  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy Braniewo, Lipowina, ul. 7      Telefon: 55 243 14 22  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna

Opieka zdrowotna Braniewo

Specjalizacje, resorty ZOZ Braniewo


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl