Polki.pl

Monika Orzeł Gabinet Psychologiczny

Monika Orzeł Gabinet Psychologiczny
Oceny (0)
oceń
Opis działalności
Monika Orzeł Gabinet Psychologiczny

Je­śli chcesz prze­zwy­cię­żyć trud­no­ści, z któ­ry­mi się zma­gasz i od­na­leźć wła­sną dro­gę roz­wo­ju, za­pra­szam Cię do swo­je­go ga­bi­ne­tu. Te­ra­pia to czas dla Cie­bie, aby od­kryć swo­je moż­li­wo­ści i na­uczyć się z nich ko­rzy­stać.Terapia indywidualna, konsultacje psychologiczne.Psycholog Wrocław, Psychoterapia Wrocław, Pomoc Psychologiczna, Rozwój Osobisty

 
 

Zobacz także

 
 
Dane kontaktowe
Monika...
Firmy wg miejscowości
Polecane oferty PREMIUM