POLECAMY

Słownik

Związek fluoru

Odpowiada za aktywność przeciw próchniczą pasty.